Wat is het?

Wanneer u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Als u afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen uw minderjarige kinderen het Nederlanderschap ook. Tenzij uw partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt.

Hoe werkt het?

U kunt alleen afstand doen als:

 • u meerderjarig bent
 • u een dubbele nationaliteit heeft

Wat moet ik doen?

Een verklaring van afstand moet u persoonlijk doen. Alleen als u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kunt u iemand machtigen de verklaring namens u te laten afleggen.

 • De gemeente toetst uw afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft.
 • Wanneer uw verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit, dan wordt dit aan de hand van de afgelegde verklaring gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP).

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • alle in uw bezit zijnde reisdocumenten
 • het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit

Extra informatie

U kunt ook op andere manieren uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

 • U hebt vrijwillig een andere nationaliteit gekregen.
 • U hebt fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
 • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.

Wat is het?

Wanneer u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Als u afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen uw minderjarige kinderen het Nederlanderschap ook. Tenzij uw partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt.

Extra informatie

U kunt ook op andere manieren uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

 • U heeft vrijwillig een andere nationaliteit gekregen.
 • U heeft fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
 • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.

Heeft u gevonden wat u zocht?