Wat is het?

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Hoe werkt het?

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is
  • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf)
  • die in het bezit is van een verklaring sociale hygiëne

Wat moet ik meenemen?

U heeft nodig:

  • een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk alcohol wilt schenken
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
  • de naam, datum, plaats en het woonadres van de personen

Hoe lang duurt het?

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heeft u gevonden wat u zocht?