De provincie en de gemeente West Maas en Waal hebben op de locatie Over de Maas zandwinning mogelijk gemaakt, in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor rivier de Maas.

Procedure

De procedure voor het bestemmingsplan Over de Maas is afgerond en het bestemmingsplan is onherroepelijk.

U kunt het plan online inzien: Over de Maas, Alphen

Uitvoering

Eind 2009 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Alle werkzaamheden staan in werkplannen omschreven en staan bij de downloads evenals het bestemmingsplan.

Nederzand

De zandwinning wordt uitgevoerd door het bedrijf Nederzand. Op hun website Nederzand.nl vindt u meer informatie evenals op de website Overdemaas.com 

Bewonersvereniging 'Over de Maas'

De bewonersvereniging 'Over de Maas' komt op voor de belangen van álle bewoners. Zij hebben aandacht voor de gezondheid en veiligheid, overlast en schade. Zij herinnert partijen aan gemaakte afspraken en bewaakt de afgesproken schaderegeling.

Eén loket voor vragen en klachten

De zandwinning kan bij omwonenden en andere belanghebbenden vragen oproepen of aanleiding zijn tot het indienen van een klacht. Omdat verschillende partijen bij het project zijn betrokken, is besloten één loket in te richten. Heeft u vragen of klachten over dit project, dan kunt u contact opnemen met het provincieloket. Zij zijn telefonisch te bereiken op 026 3599 999, of per mail op provincieloket@gelderland.nl.