Op 3 oktober is de Dorpendeal ondertekend op het Olaf van Ooijenplein in Altforst. Partijen uit het dorp, de gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland zetten hun handtekening. Met het geld dat vrijkomt gaat Altforst plannen uitwerken. Daarin staat centraal hoe in de toekomst invulling kan worden gegeven aan duurzame leefbaarheid.

Financiën Dorpendeal rond

Altforst kan aan de slag met de uitvoering van de Dorpendeal. De financiën zijn rond. De provincie Gelderland heeft laten weten een subsidie van €142.000,- voor de deal te verstrekken. De provincie is niet de enige die een financiële bijdrage levert. Ook de gemeente West Maas en Waal stelt € 80.000,- beschikbaar. Daarnaast stellen de andere ondertekenaars van de deal ook geld of vrijwilligers beschikbaar om het doel van de deal te realiseren.

De ondertekenaars

De provincie Gelderland sluit Dorpendeals met dorpen en wijken om de sociale verbinding te versterken. Voorwaarde daarbij is dat inwoners actief betrokken worden bij de plannen en de uitvoering. De deal is een overeenkomst tussen de provincie Gelderland, dorpsplatform Altforst Actief, dorpshuis De Uithof, basisschool De Tweestroom, voetbalvereniging AAC-Olympia, jongerenvereniging Jeugd van Altforst, seniorenvereniging 50+ Altforst en de gemeente West Maas en Waal.

Dorpendeal Altforst 

In de Dorpendeal van Altforst staan de volgende vragen centraal. Wat kunnen we samen doen aan de sociale structuur en inrichting? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen met allerlei activiteiten in het dorp? Wat is daarvoor nodig? En is dit ook betaalbaar?
Maandag 3 oktober bracht gedeputeerde Peter van ’t Hoog een bezoek aan Altforst. De ondertekenaars van de deal gaven hem en wethouder Mol een rondleiding door Altforst. Bij basisschool De Tweestroom, het voetbalveld en in De Uithof kregen zij een toelichting op de rol en het belang van iedere ondertekenaar in de Dorpendeal. De woorden ‘verbinden’ en ‘samen’ werden daarbij meerdere keren genoemd. 

Hoe nu verder? 

Alle betrokken partijen gaan nu aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. Dit gebeurt onder begeleiding van een coördinerende, ondersteunende externe projectleider. In verschillende bijeenkomsten gaan we vervolgens met elkaar in gesprek. En ‘we’ zijn dan de inwoners van Altforst, de verenigingen, organisaties en overige betrokkenen. Hoe kunnen we met elkaar de plannen mooier en concreter maken en wie gaat wat doen?

Op de foto vlnr: wethouder Ans Mol en gedeputeerde Peter van ’t Hoog.