Herinrichting Burgemeester Baltussenplein

Nu Pleinpop niet meer op het Burgemeester Baltussenplein gehouden wordt, ontstaat de kans het kerkplein in Alphen leefbaarder te maken. De gemeente wil van het plein een fijne verblijfsplek maken met meer groen.

Nieuw ontwerp

Wij hebben op basis van uw opmerkingen van vorig jaar een nieuw ontwerp gemaakt met onder andere meer parkeerplaatsen. Wij presenteerden dit tijdens een bewonersavond op 2 juli en horen graag uw reactie hierop. Dit kunt u doen door het reactieformulier in te vullen. Tot en met vrijdag 16 juli kan dit.

Reactieformulier nieuw ontwerp Burgemeester Baltussenplein

Alle reacties verzamelen wij in een reactienota. In deze nota staan ook onze antwoorden op de reacties. Op basis van deze reactienota maken wij een definitief ontwerp. 

Benieuwd hoe u zelf kunt bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van de gemeente? Kijk voor inspiratie op de webpagina 'De natuur- en watervriendelijke tuin'.

Eerste schetsontwerp 2023

Het sterk versteende kerkplein is een ideale ruimte om 'groen' te maken. Daardoor wordt het fijner om er te verblijven, bijvoorbeeld als het heel warm is. Hiervoor heeft de gemeente geld beschikbaar.

Op 14 maart 2023 was een bewonersavond. Wij presenteerden aan u de kaders en het schetsontwerp. Op basis van de reacties van de bewoners hebben we een pas op de plaats gemaakt.
Vervolgens zijn wij opnieuw naar de tekentafel gegaan.

Notitie: Reactie van gemeente op reactie van bewoners (bewonersavond 14 maart)

Verzoek van bewoners en kaders gemeente

Aanleiding voor de avond was het signaal en verzoek vanuit de bewoners. Zij wilden een grootschalige aanpak van het plein omdat ze dit ‘niet zo fraai’ vinden. Wij zien dat het plein een hitte-eiland is. Iets waar we vanaf willen èn ook vanaf moeten. We hebben immers vanuit het Rijk als opgave om als gemeente klimaatadaptief te worden. Het plein is dan ook in ons Lokaal Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie opgenomen als vergroeningsopgave.

Het afgelopen jaar hebben we budgetten geregeld en kaders bepaald. Samen met uw inbreng van oktober 2021, aan ons meegegeven door SLAG, maakten we een eerste schetsontwerp.

Wij presenteerden op 14 maart aan u de kaders en het schetsontwerp. U had tot en met 6 april de gelegenheid om te laten weten wat u van het schetsontwerp vindt en wat uw ideeën zijn via een reactieformulier.

Bewoners hebben volop gereageerd

Er zijn meer dan 100 reacties binnengekomen. Denk hierbij aan uitgebreide onderbouwde reacties maar helaas ook de nodige niet gepaste reacties. Wij wilden alle reacties één-op-één beantwoorden in een reactienota. We hebben besloten dit niet te doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we eerst een parkeeronderzoek laten uitvoeren.

De constructieve reacties nemen wij uiteraard mee in het vervolgtraject, als dit er komt. Denk hierbij aan de geopperde ideeën zoals het maken van een badminton- of pannaveld, speelgelegenheid voor de allerkleinsten, grote centrale boom, klein ommetje voor ouderen, ruimte voor samenkomen of een eventuele lokale markt.

Parkeren is een heet hangijzer

Veel inwoners van Alphen hebben aangegeven dat er parkeerbehoefte is op het kerkplein. Dit werd duidelijk tijdens de avond en ook uit de ingediende reacties. Wij zien dit anders, zoals ook duidelijk werd tijdens de bewonersavond.
We gaan een bureau opdracht geven een parkeeronderzoek te doen. Op die manier krijgen we een objectief beeld van de parkeerbehoefte.

We leggen het project nu even stil

Omdat we een extra stap in het proces maken: het parkeeronderzoek, is de planning die we aan u vertelden op de bewonersavond niet haalbaar. Als het parkeeronderzoek klaar, kijken wij hoe we verder gaan.

Als we meer informatie hebben dan laten we u dit weten.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Lars Kemperman via lkemperman@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?