Nu Pleinpop niet meer op het Burgemeester Baltussenplein gehouden wordt, ontstaat de kans het kerkplein in Alphen leefbaarder te maken. De gemeente wil van het plein een fijne verblijfsplek maken met meer groen. 

De kaders voor het project zijn bepaald

Het sterk versteende kerkplein is een ideale ruimte om 'groen' te maken. Daardoor wordt het fijner om er te verblijven, bijvoorbeeld als het heel warm is. Hiervoor heeft de gemeente geld beschikbaar.

Van het Rijk zijn wij verplicht grote versteende plekken in onze gemeente te vergroenen. Ook dit plein. Verschillende typen groen (bomen, struiken, vaste planten) en bankjes om te zitten moeten op het kerkplein komen. De bomen op en rondom het plein, het muurtje en de ingangen blijven.

Op 14 maart was een bewonersavond. Wij presenteerden aan u de kaders en het schetsontwerp. Het schetsontwerp is gebaseerd op uw inbreng van oktober 2021. Dit heeft Stichting Leefbaar Alphen Gelderland (SLAG) aan ons meegegeven. Onderaan deze pagina bij de te downloaden bestanden, staat het schetsontwerp.

Wij vroegen u om uw mening

U had tot en met 6 april de gelegenheid om te laten weten wat u van het schetsontwerp vindt en wat uw ideeën zijn. In de notitie leest u onze reactie op de ingeleverde reactieformulieren. De notitie is ter vervanging van de reactienota. 

Notitie: Reactie van gemeente op reactie van bewoners (bewonersavond 14 maart)

Verzoek van bewoners en kaders gemeente

Aanleiding voor de avond was het signaal en verzoek vanuit de bewoners. Zij wilden een grootschalige aanpak van het plein omdat ze dit ‘niet zo fraai’ vinden. Wij zien dat het plein een hitte-eiland is. Iets waar we vanaf willen èn ook vanaf moeten. We hebben immers vanuit het Rijk als opgave om als gemeente klimaatadaptief te worden. Het plein is dan ook in ons Lokaal Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie opgenomen als vergroeningsopgave.

Het afgelopen jaar hebben we budgetten geregeld en kaders bepaald. Samen met uw inbreng van oktober 2021, aan ons is meegegeven door SLAG.  maakten we een eerste schetsontwerp.

Wij presenteerden op 14 maart aan u de kaders en het schetsontwerp. 
U had tot en met 6 april de gelegenheid om te laten weten wat u van het schetsontwerp vindt en wat uw ideeën zijn via een reactieformulier.

Bewoners hebben volop gereageerd

Er zijn meer dan 100 reacties binnengekomen. Denk hierbij aan uitgebreide onderbouwde reacties maar helaas ook de nodige niet gepaste reacties. Wij wilden alle reacties één-op-één beantwoorden in een reactienota. We hebben besloten dit niet te doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we eerst een parkeeronderzoek laten uitvoeren.

De constructieve reacties nemen wij uiteraard mee in het vervolgtraject, als dit er komt. Denk hierbij aan de geopperde ideeën zoals het maken van een badminton- of pannaveld, speelgelegenheid voor de allerkleinsten, grote centrale boom, klein ommetje voor ouderen, ruimte voor samenkomen of een eventuele lokale markt.

Parkeren is een heet hangijzer

Veel inwoners van Alphen hebben aangegeven dat er parkeerbehoefte is op het kerkplein. Dit werd duidelijk tijdens de avond en ook uit de ingediende reacties. Wij zien dit anders, zoals ook duidelijk werd tijdens de bewonersavond.
We gaan een bureau opdracht geven een parkeeronderzoek te doen. Op die manier krijgen we een objectief beeld van de parkeerbehoefte. 

We leggen het project nu even stil

Omdat we een extra stap in het proces maken: het parkeeronderzoek, is de planning die we aan u vertelden op de bewonersavond niet haalbaar. Als het parkeeronderzoek klaar, kijken wij hoe we verder gaan. 
Als we meer informatie hebben dan laten we u dit weten.

Wij informeren u zodra wij meer weten

In de notitie leest u dat we eerst een parkeeronderzoek gaan doen. Als het parkeeronderzoek klaar is, kijken wij hoe we verder gaan. Dan informeren wij u weer.

Benieuwd hoe u zelf kunt bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van de gemeente? Kijk voor inspiratie op de webpagina 'De natuur- en watervriendelijke tuin'.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Amber van den Tillaart via avdtillaart@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Te downloaden bestanden