Bedrijfsactiviteiten wijzigen

Wat is het?

Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

Hoe werkt het?

De gang van zaken is afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Naast het milieu speelt ook de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of er een gebruiksvergunning nodig is, of dat deze zal moeten worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Wat moet ik doen?

Voor het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

  • Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaat u na of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Dit hangt af van de soort verandering en hoeveel u verandert.
  • Via het Omgevingsloket doet u de vergunningsaanvraag en controleert of u voor de overige activiteiten een vergunning nodig heeft.
  • Log in via eHerkenning.

Omgevingsdienst Rivierenland

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert bouw- en milieutaken uit voor de gemeente West Maas en Waal. Voor vragen over een omgevingsvergunning kunt u bij hen terecht.

Heeft u gevonden wat u zocht?