Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Op deze pagina leest u meer over het gebruik van foto’s en beeldopnames.

Privacywet

Foto's en beeldopnames zijn persoonsgegevens volgens de privacywet: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Waarom maken wij foto's en beeldopnames?

Foto's en beeldopnames laten zien wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Zo organiseren wij verschillende bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten. Wij maken soms ook foto's en beeldopnames van de evenementen in onze gemeente. Ook kunt u denken aan activiteiten die wij in de openbare ruimte verrichten: Koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten, wegwerkzaamheden, maar ook vergaderingen van de gemeenteraad, commissieleden en B&W.

Wij gebruiken de foto's en beeldopnames alleen voor onze eigen communicatie

Zoals folders, posters, de website, Facebook, Instagram en Twitter. Wij geven deze foto's en beeldopnames niet aan andere organisaties of bedrijven. De foto's en beeldopnames gebruiken we maximaal vijf jaar. Daarna worden ze vernietigd of gearchiveerd als het archiefwaarde heeft.

Wanneer vragen wij wél om uw toestemming

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld staat, vragen wij u toestemming voor het gebruik van de foto of beeldopname. De fotograaf geeft u een toestemmingsformulier van de gemeente. Op dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij de foto of beeldopname mogen gebruiken. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijke vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een  brief sturen of een mail sturen naar: FG@westmaasenwaal.nl

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met veel mensen op een foto of een beeldopname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staan. Wij maken altijd van tevoren duidelijk kenbaar dat er foto's of beeldopnames worden gemaakt. Wilt u niet op de foto of op een beeldopname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto's en beeldopnames gebruiken.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact met ons op via FG@westmaasenwaal.nl

Klachten

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming. Voor klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen via FG@westmaasenwaal.nl. Ook kunt u zich melden met een klacht bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?