Belangrijke informatie voor inwoners die derdelanders uit Oekraïne opvangen

Biedt u onderdak aan een derdelander uit Oekraïne? Dan is het heel belangrijk om na te gaan of u na 4 maart nog opvang mag of wilt blijven bieden. Zo voorkomt u mogelijke financiële gevolgen. Onderstaand leggen we uit hoe dit zit, wat u moet doen en waar u terecht kan voor meer informatie.

Voor welke groep vluchtelingen uit Oekraine geldt dit? 

De meeste vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op bescherming onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dit geeft ze bepaalde rechten in Nederland, zoals het recht op opvang. Voor een kleine groep vluchtelingen uit Oekraine geldt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming na 4 maart 2024 niet (meer). Het gaat om derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog. Ze werkten of studeerden in Oekraïne, maar zijn afkomstig van een ander land. Na 4 maart 2024 vervalt het verblijfsrecht, het recht op een opvangplek bij de gemeente of bij u, voor deze groep derdelanders. Dit betekent dat zij Nederland moeten verlaten. Tenzij ze een asielaanvraag hebben lopen of een reguliere vergunning hebben voor werk of studie.

Hoe kunt u achterhalen of u uw gast nog mag opvangen na 4 maart? 

  1. Vraag uw gast of deze een brief van de IND heeft ontvangen. 
  2. Staat hierin dat uw gast moet vertrekken uit Nederland? Stop dan met onderdak bieden en zorg dat hij niet meer op uw adres staat ingeschreven. Zo voorkomt u dat toeslagen of uitkeringen worden stopgezet. 
  3. Kan uw gast aantonen een asielaanvraag te hebben lopen of heeft deze een studie/werkvergunning? Dan mag u onderdak blijven bieden. Maar voordat u besluit om de opvang door te zetten, is het goed om te weten wat de gevolgen zijn. Het kán namelijk van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering, toeslagen of gemeentelijke belastingen (reinigingsheffing en rioolheffing).

Meer weten over mogelijke gevolgen voor uw toeslagen?

  • Ontvangt u 1 of meerdere toeslagen? Controleer of uw gast uw toeslagpartner is, want verlengen van de opvang kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Kijk op de website van Dienst Toeslagen: Heb ik een toeslagpartner? (toeslagen.nl/partner)
  • Bel met vragen over uw persoonlijke situatie met de BelastingTelefoon via 0800 - 0543.

Meer weten over mogelijke gevolgen voor uw uitkering of gemeentelijke heffingen?

Als uw gast meetelt als huisgenoot, kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering of gemeentelijke heffingen. Omdat dit per gemeente verschilt, kunt u het beste met uw gemeente contact opnemen.

Wat kan uw gast doen? 

Is uw gast een derdelander die na 4 maart geen recht meer heeft op tijdelijke bescherming? Dan is het advies om voor 4 maart 2024 aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) door te geven dat hij/zij bij een gastgezin woont. En dan kan meteen worden doorgegeven of de opvang door het gastgezin voortgezet wordt of niet. Uw gast kan hiervoor bellen met de COA-informatielijn via 088 7157 000 of mailen naar info@coa.nl

Andere vragen? 

U en uw gast kunnen voor vragen over bijvoorbeeld de opvang of beëindiging hiervan, terecht bij Vluchtelingenwerk. Te bereiken via de website www.refugeehelp.nl. Via de contactpagina kunt u een afspraak maken.