Algemeen

Algemeen alarmnummer (als elke seconde telt) - politie, brandweer, ambulance112
Geen spoed, wel politie0900 8844
Ambulance024 3222 2222
Brandweer024 3555 5555
Apotheek West Maas en Waal0487 597 222
Zorgloket VraagWijzer West Maas en Waal0487 790 790

Huisarts, tandarts en verloskundige

Huisartsenpraktijk Dokthuis, Beneden-Leeuwen0487 591 225
Huisartsenpraktijk Lansdorp, locatie Beneden-Leeuwen0487 591 414
Huisartsenpraktijk Lansdorp, locatie Wamel0487 501 280
Huisartsenpraktijk Boveneind, Boven-Leeuwen0487 591 533
Huisartsenpraktijk De Tweestroom, Dreumel0487 571 206
Huisartsenpraktijk Loman, Dreumel0487 571 188
Huisartsen W. Mol en J.F.H. Pulles, Maasbommel0487 561 271
Spoednummer huisartsen0487 594 466
Huisartsenpost Tiel0900 706 504
Tandarts M.D.M. Anema, Alphen0487 561 553
Tandarts R.J.M. van Swaaij, Beneden-Leeuwen0487 591 350
Tandarts Mondmedicentrum Beneden-Leeuwen0487 592 303
Tandarts Mondzorg Dreumel0487 572 398
Verloskundige West Maas en Waal0487 517 800

Important phone numbers

General

General emergency number (when every second counts) - police,

fire brigade, ambulance

112
No rush, but police0900 8844
Ambulance024 3222 2222
Fire brigade024 3555 5555
Pharmacy West Maas en Waal0487 597 222
Care counter VraagWijzer West Maas en Waal0487 790 790

General practitioner, dentist and midwive

Huisartsenpraktijk Dokthuis, Beneden-Leeuwen0487 591 225
Huisartsenpraktijk Lansdorp, locatie Beneden-Leeuwen0487 591 414
Huisartsenpraktijk Lansdorp, locatie Wamel0487 501 280
Huisartsenpraktijk Boveneind, Boven-Leeuwen0487 591 533
Huisartsenpraktijk De Tweestroom, Dreumel0487 571 206
Huisartsenpraktijk Loman, Dreumel0487 571 188
Huisartsen W. Mol en J.F.H. Pulles, Maasbommel0487 561 271
Emergency number general practitioners0487 594 466
General practice center Tiel0900 706 504
Dentist M.D.M. Anema, Alphen0487 561 553
Dentist R.J.M. van Swaaij, Beneden-Leeuwen0487 591 350
Dentist Mondmedicentrum Beneden-Leeuwen0487 592 303
Dentist Mondzorg Dreumel0487 572 398
Midwive West Maas en Waal0487 517 800

Важливі номери телефонів

загальний

Загальний номер екстреної допомоги (коли кожна секунда на рахунку) -
поліція, пожежна команда, швидка допомога
112
без поспіху, немає поліції0900 8844
Швидка опомога024 3222 2222
Пожежна ригада024 3555 5555
АПТЕКА West Maas en Waal0487 597 222
лічильник догляду VraagWijzer West Maas en Waal0487 790 790

Лікар загальної практики, стоматолог і акушер

Huisartsenpraktijk Dokthuis, Beneden-Leeuwen0487 591 225
Huisartsenpraktijk Lansdorp, locatie Beneden-Leeuwen0487 591 414
Huisartsenpraktijk Lansdorp, locatie Wamel0487 501 280
Huisartsenpraktijk Boveneind, Boven-Leeuwen0487 591 533
Huisartsenpraktijk De Tweestroom, Dreumel0487 571 206
Huisartsenpraktijk Loman, Dreumel0487 571 188
Huisartsen W. Mol en J.F.H. Pulles, Maasbommel0487 561 271
Екстренний номер лікаря загальної практики0487 594 466
Центр загальної практики Tiel0900 706 504
Стоматологи M.D.M. Anema, Alphen0487 561 553
Стоматологи  R.J.M. van Swaaij, Beneden-Leeuwen0487 591 350
Стоматологи  Mondmedicentrum Beneden-Leeuwen0487 592 303
Стоматологи  Mondzorg Dreumel0487 572 398
Aкушерки West Maas en Waal0487 517 800