Wat is het?

Beschermd Wonen is bedoeld voor kwetsbare inwoners ouder dan 18 jaar die door (zeer) complexe psychische of psychosociale problematiek en (zware) regieproblemen niet in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Bij Beschermd Wonen woont u in een instelling waar toezicht en begeleiding is. De Centrumgemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de toegang tot Beschermd Wonen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermd Thuis is bedoeld voor kwetsbare inwoners ouder dan 18 jaar die door ernstige psychische of psychosociale problemen behoefte hebben aan begeleiding thuis, 24/7 beschikbaarheid en/of bereikbaarheid en de steun van de groep om zelfstandig te kunnen wonen.

Hoe werkt het?

U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op Beschermd Wonen of Beschermd Thuis. De gemeente Nijmegen is voor onze gemeente de centrumgemeente. De GGD Gelderland-Zuid verzorgt de indicering voor Beschermd Wonen of Beschermd Thuis. Zij beoordelen of u gezien uw situatie, hiervoor in aanmerking komt.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via 0487 790 790.
  • U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl. U stelt in uw mail uw vraag. Als dat nodig is, geeft u extra uitleg.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw vraag verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan). U ondertekent het verslag en zet er eventueel opmerkingen bij. Dan stuurt u het verslag terug naar VraagWijzer.

Is in het verslag aangegeven dat de gemeente voor de oplossing moet zorgen? Of heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met de oplossing die in het verslag staat en vindt u dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden?

Dan heeft u met het terugsturen van het verslag hiervoor meteen een aanvraag ingediend.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?