Wat is het?

Beschermd Wonen is bedoeld voor kwetsbare inwoners ouder dan 18 jaar die door (zeer) complexe psychische of psychosociale problematiek en (zware) regieproblemen niet in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Bij Beschermd Wonen woont u in een instelling waar toezicht en begeleiding is. De Centrumgemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de toegang tot Beschermd Wonen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermd Thuis is bedoeld voor kwetsbare inwoners ouder dan 18 jaar die door ernstige psychische of psychosociale problemen behoefte hebben aan begeleiding thuis, 24/7 beschikbaarheid en/of bereikbaarheid en de steun van de groep om zelfstandig te kunnen wonen.

Hoe werkt het?

U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op Beschermd Wonen of Beschermd Thuis. De gemeente Nijmegen is voor onze gemeente de centrumgemeente. De GGD Gelderland-Zuid verzorgt de indicering voor Beschermd Wonen of Beschermd Thuis. Zij beoordelen of u gezien uw situatie, hiervoor in aanmerking komt.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487 790 790. U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Afhankelijk van uw probleem wordt u doorverwezen naar de centrumgemeente Nijmegen of maakt een consulent van VraagWijzer met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?