Vandaag en morgen wordt bestuursdwang uitgevoerd bij Bert’s Animal Verhuur. Dat betekent dat illegale bouwwerken, waar geen dieren verblijven, en illegale opslag worden verwijderd. Dit gebeurt op twee locaties.

Last onder bestuursdwang onherroepelijk, bouwwerken opgeruimd

De gemeente laat verschillende bouwwerken opruimen. Tegen de last onder bestuursdwang is geen bezwaar ingediend. Er is ook geen verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Dit betekent dat de last onder bestuursdwang onherroepelijk is. Het gaat onder andere om schaftwagens, huifkarren, containers en aanhangers. Ook illegale opslag wordt meegenomen. Waarschijnlijk zijn er 2 dagen nodig om alles op te ruimen. Een bedrijf zal alle bouwwerken en opslag opslaan.

Stappen in de handhaving

De gemeente West Maas en Waal houdt zich aan de stappen van handhavingsprocedure tegen Bert’s Animal Verhuur. Zowel voor het opleggen van maatregelen als de hoogte van de dwangsommen. Er zijn eerder diverse overtredingen geconstateerd en de gemeente zal maatregelen blijven treffen en uitvoeren totdat de overtredingen zijn beëindigd. Dit betreft ook het innen van dwangsommen. 

Verbeuren van dwangsommen

Bert’s Animal Verhuur heeft eerder dwangsommen opgelegd gekregen. Deze dwangsommen zijn in november verbeurd. Bert’s Animal Verhuur moet € 125.000,- aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Inmiddels zijn de invorderingsbesluiten in deze zaak verzonden. Het sturen van een invorderingsbesluit is na het verbeuren van de dwangsom de eerste stap die de gemeente moet zetten wanneer de dwangsommen niet betaald zijn. In het invorderingsbesluit staat aangegeven dat wij de verbeurde dwangsommen invorderen. Tegen deze invorderingsbesluiten staat wederom een bezwaartermijn van zes weken open.
Ook zijn er nieuwe lasten onder dwangsom opgelegd van in totaal € 225.000,-.