Zaterdag 20 november ontvingen particulieren uit het buitengebied van West Maas en Waal de beplanting en nestkasten voor het versterken van de biodiversiteit op hun terrein. Zij doen mee aan het project “24 biodiversiteitsplannen’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Gemeente West Maas en Waal en Provincie Gelderland financieren dit project. 

Gratis biodiversiteitsplan

Wethouder Erik Peters: “Harstikke mooi dat we op deze manier inwoners kunnen ondersteunen. De plannen zijn echt op maat gemaakt. Zo maken we met elkaar onze gemeente steeds een beetje biodiverser”. Voor iedere deelnemer is een gratis biodiversiteitsplan opgesteld. Daarin staat hoe de bewoners op hun terrein de biodiversiteit en het streekeigen landschap kunnen versterken. Denk aan het aanplanten van inheemse bomen en struiken, zoals meidoorn, hazelaar en Gelderse roos of knotbomen, laanbomen en hoogstamfruit-bomen op het erf en in het landschap. Ook het inzaaien van kruiden en het plaatsen van kasten voor zangvogels en egels is onderdeel van het project. Deelnemers konden met korting de beplanting, zaaigoed en nestkasten aanschaffen. In samenwerking met vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep wordt onderzocht of de erven geschikt zijn om een steenuilenkast te plaatsen.  

Drive-through

Vanwege de coronamaatregelen konden deelnemers via een “drive-through” in Appeltern hun beplanting ophalen. Vrijwilligers van landschapsbeheergroep Mooi Appeltern hielpen mee bij het uitdelen van de beplanting. In totaal wordt er aangeplant en ingezaaid: ruim 9.000 stuks bosplantsoen, 20 bomen, zo’n 60 hoogstamfruitbomen en 1.555 m2 kruidenmengsel. 

Vogelbosje, haag en steenuilenkast

Er zijn inmiddels 24 biodiversiteitsplannen gemaakt waarvan vrijwel iedereen maatregelen heeft getroffen om de biodiversiteit te versterken. Zo ook Joost Huisman: “Er is een mooi biodiversiteitsplan gemaakt door adviseur Femke. Daarin staat duidelijk waar wat komt te staan. Zelf heb ik eigenlijk te weinig ervaring om zo’n plan te maken. Dus het is super dat we hierover advies kregen. We hebben een vogelbosje met diverse soorten bomen en een gevarieerde haag aangeplant. Daarnaast heeft de steenuilenwerkgroep een steenuilenkast opgehangen.”