Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2020 bleek dat er komende jaren behoorlijke tekorten verwacht worden in West Maas en Waal. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een bezuinigingsplan. De raad bespreekt dit plan binnenkort en maakt hierin keuzes.