Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2020 bleek dat er komende jaren behoorlijke tekorten verwacht worden in West Maas en Waal. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een bezuinigingsplan. De raad bespreekt dit plan binnenkort en maakt hierin keuzes. 

Wethouder Ton de Vree: ‘We zijn altijd een financieel gezonde gemeente geweest. Nu zitten we in zwaar weer. Dat heeft vooral te maken met de toegenomen kosten in het sociaal domein en de beperkte tegemoetkoming van het Rijk. Net als veel andere gemeenten ontkomen ook wij niet aan bezuinigingen. Voor een stabiele toekomst van onze gemeente, moeten we nu het fundament leggen. En dat betekent dat we moeten bezuinigen”. 

Moeilijke keuzes maken

De afgelopen maanden heeft de gemeente alle mogelijkheden uitvoering doorgesproken. Ton de Vree: “Bezuinigen betekent moeilijke keuzes maken. Belangrijk uitgangspunt bij het maken van die keuzes is dat we de leefbaarheid in onze dorpen willen behouden. We bezuinigen zoveel mogelijk in onze uitgaven. Op allerlei gebieden. Maar helaas ontkomen we er niet aan dat de inwoner hier ook iets van gaat merken. De raad bepaalt welke keuzes er uiteindelijk gemaakt worden”.
 

Bezuinigingsplan raakt iedereen

Het bezuinigingsplan raakt alle beleidsterreinen. Zo gaat het bijvoorbeeld over het minder maaien van de bermen en grasvelden, efficiëntiemaatregelen in het sociale domein en het vervallen van het subsidiebudget van het binnenzwembad. Maar het gaat ook over bezuinigen in de interne organisatie en het uitstellen van investeringen. Aan de inkomstenkant gaat het bijvoorbeeld over het kostendekkend maken van leges bij vergunningen en het verhogen van de OZB-belasting (5% in 2021, de jaren erna 2%).

Vanaf 2021 weer positieve begrotingen

De tekorten zijn vooral in 2020 en 2021 hoog: zo’n 1,5 miljoen per jaar. In de jaren daarna lopen de tekorten terug. Uiteraard zijn de prognoses onzekerder hoe meer we in de toekomst kijken. Het college stelt aan de raad voor om € 1,8 miljoen structureel te bezuinigen. Wethouder Ton de Vree: “Dit levert weer positief sluitende begrotingen op waarmee we weer vet op de botten krijgen”.  

Gemeenteraad binnenkort aan zet

Op 1 september presenteerde het college zo’n 100 bezuinigingsopties aan de raad. Uiteindelijk maakt de raad op 4 november haar definitieve keuze. Dan behandelt de raad de Programmabegroting 2021-2024. Het bezuinigingsplan maakt onderdeel hiervan uit.