Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken.
 • Zorg dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken bij de gemeente is. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit naar de aanvrager is verstuurd. Het besluit kunt u vinden op Berichten over uw buurt.
 • Uw bezwaar stuurt u naar de gemeente.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • De gemeente beslist binnen 12 weken over uw bezwaar. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Dit doet u door op de onderstaande knop te klikken en het formulier in te vullen. U heeft hiervoor wel uw DigiD of eHerkenning nodig.

DigiDBezwaar maken

eHerkenningBezwaar maken

Bezwaar maken zonder DigiD of eHerkenning (printen)

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 12 weken over uw bezwaar.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Voorlopige voorziening aanvragen

Heeft u bezwaar gemaakt? Dan moet u wachten op de beslissing. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. U kunt dan bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter.

U dient uw verzoek in bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem)
Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie hierover ontvangt u van de rechtbank.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U dient uw beroep binnen 6 weken in.

Commissie Bezwaarschriften Gemeente West Maas en Waal

De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die het college adviseert over het besluit op een bezwaarschrift.
Deze volledig onafhankelijke commissie komt 1 keer per maand samen. De commissie bestaat uit 4 externe leden die niet voor onze gemeente werken.

Voorzitter

 • De heer N.J.A. Arts

Leden (en plaatsvervangend voorzitter)

 • Mevrouw mr. M.Vermeeren
 • Mevrouw mr. T.M.Akkermans
 • Meneer mr. M.Griep

Secretariaat

 • Team Control

Heeft u gevonden wat u zocht?