Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. 
 • Zorg dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken bij de gemeente is. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • Uw bezwaar stuurt u naar de gemeente.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • De gemeente beslist binnen 12 weken over uw bezwaar.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit. Zet in deze brief de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum dat u de brief schrijft
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening
 • De brief stuurt u naar 
  Burgemeester en wethouders
  Postbus 1
  6658 ZG Beneden-Leeuwen

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 12 weken over uw bezwaar.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Voorlopige voorziening aanvragen

Heeft u bezwaar gemaakt? Dan moet u wachten op de beslissing van het bestuursorgaan. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. U kunt dan bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter.

U dient uw verzoek in bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem)
Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie hierover ontvangt u van de rechtbank.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U dient uw beroep binnen 6 weken in.

  Extra informatie

  Commissie Bezwaarschriften Gemeente West Maas en Waal

  De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die het college adviseert over het besluit op een bezwaarschrift.
  Deze volledig onafhankelijke commissie komt in beginsel 1 per maand bijeen en bestaat uit 4 externe leden die niet voor de gemeente West Maas en Waal werkzaam zijn.
   

  Voorzitter:

  • dhr. mr. S. Visser

  Leden (en plv voorzitter):

  • Mevr. Mr. LB.F.M. Hellwig
  • Mevr. Mr. M.Vermeeren
  • De heer N.J.A. Arts

  Secretariaat: 

  • Team Financiële en Juridische Zaken

  Heeft u gevonden wat u zocht?