Wat is het?

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet aan een aanbesteding, kan de gemeente een onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de gemeente of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de gemeente uw onderneming nog onderzoeken.

Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen.

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

Hoe werkt het?

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie of als u deze al heeft
  • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van vergunningen uit de Huisvestingswet
  • bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning
  • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is
  • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren
  • als u vuurwerk wilt importeren

Er moeten voldoende aanwijzingen zijn voor een Bibob-onderzoek. De gemeente mag alleen een Bibob-onderzoek (laten) doen als eigen bronnen om een onderzoek uit te voeren niet voldoende zijn.

Bezwaar en beroep

Bezwaar indienen tegen een vervolgonderzoek door Bureau Bibob is niet mogelijk. U kunt wel uw aanvraag intrekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?