Bijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wat is het?

De peuteropvang is een veilige omgeving waar uw kind de ruimte heeft om te spelen. Uw kind ontmoet leeftijdsgenootjes en maakt kennis met allerlei speel- en ontwikkelingsmaterialen. Zo wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs.

Als er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling, kan het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma uw peuter extra ondersteuning bieden. Uw peuter gaat dan extra dagdelen naar de opvanglocatie. Deelname aan dit VVE-programma is helemaal gratis.

Om aan het VVE-programma deel te kunnen nemen, moet uw kind wel de eerste 2 dagdelen peuteropvang bezoeken. West Maas en Waal wil namelijk alle peuters gelijke ontwikkelkansen bieden. Daarom is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de eigen bijdrage voor de eerste 2 dagdelen peuteropvang.

Waar moet ik aan voldoen?

De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan de aanvrager ten behoeve van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De tegemoetkoming wordt verstrekken in de kosten van de Eigen Bijdrage voor het 1e en 2e dagdeel wegens bezoek van de peuteropvang bij deelname aan een programma voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). U heeft een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, geen of weinig eigen vermogen en kinderen die tot de doelgroep behoren. Ook kunt u een aanvraag indienen als u op het moment van aanvraag een (lopende) schuldenregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tevens wordt als rechthebbende aangemerkt de inwoner aan wie door de gemeentelijke schuldhulpverlener financieel of budgetbeheer is toegekend.

Waar heb ik recht op?

De hoogte van de bijdrage is ten hoogste het verschil tussen het uurtarief van de peuteropvangorganisatie en de door de Belastingdienst toegekende kinderopvangtoeslag of de door gemeente verstrekte bijdrage in de kosten van peuteropvang. 
Het recht op een bijdrage ontstaat op de 1e dag van deelname (doch niet gelegen voor de dag waarop het kind waarvoor de aanvraag wordt ingediend de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt) en eindigt op de laatste dag van deelname doch niet later dan de dag waarop het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.

De vergoeding moet worden besteed aan het doel waarvoor hij wordt ontvangen. U moet aan de hand van aankoop- en/of betalingsbewijzen kunnen aantonen dat de ontvangen vergoeding is besteed aan het doel waarvoor die is ontvangen. Er kan géén vergoeding meer worden aangevraagd voor een kalenderjaar dat inmiddels is verstreken.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag voor de bijdrage peuteropvang indienen als u:

  • een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, en
  • geen of weinig vermogen hebt, en
  • kinderen heeft in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die deelnemen aan het programma voor VVE

Bij de aanvraag dient u het bewijs van inschrijving / deelname aan zowel de peuteropvang (voor 2 dagdelen) als een programma voor Voor- en Vroegschoolse educatie (voor 2 dagdelen) te overleggen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijdrage aan bij Werkzaak Rivierenland.Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

Aanvragen Bijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Aanvragen

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?