Wat is het?

Werkzaak Rivierenland kan u verplichten om een tegenprestatie te verrichten voor uw bijstand. Officieel heet dit: Tegenprestatie naar vermogen. Dit kan als u 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bent. De tegenprestatie bestaat uit het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden in de samenleving voor het ontvangen van een uitkering.

Let op! Als u uw verplichting om een tegenprestatie naar vermogen te verrichten niet nakomt, kan de gemeente uw bijstand afstemmen. De afstemming wordt gedaan volgens de Afstemmingsverordening(externe link).

Wat moet ik doen?

Werkzaak Rivierenland beslist of u verplicht bent om een tegenprestatie te leveren. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken en beroep instellen.

Extra informatie

U bereikt Werkzaak Rivierenland op werkdagen op telefoonnummer 088 9375 000. Heeft u een vraag voor uw inkomensconsulent? Dan belt u hem of haar rechtstreeks tijdens het telefonisch spreekuur.

Op de website van Werkzaak Rivierenland(externe link) vindt u meer informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?