Bijstand terugbetalen

Wat is het?

Wij kunnen bijstand op u verhalen, o.a. als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. In dit geval moet u deze bijstand (gedeeltelijk) terugbetalen aan de gemeente.

Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. Dit kan zijn uw kind maar ook uw (ex-)partner.

Onderhoudsplicht naar kind tot 21 jaar

U moet meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van uw kind. Deze financiële verplichting duurt totdat uw kind 21 jaar oud is. Doet u dit niet en heeft uw kind daardoor recht op aanvullende bijzondere bijstand? Dan kunnen wij u verplichten deze bijzondere bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen.

Hoe werkt het?

Werkzaak Rivierenland kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

 • U heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
 • U heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Wat moet ik doen?

Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. U moet Werkzaak Rivierenland alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. Dit kan zijn:

 • een echtscheidingsbeschikking
 • een alimentatiebeschikking
 • een bewijs van schenking
 • een bewijs van erfenis
 • bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex-partner

Als u bericht krijgt van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen, dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

Hoelang duurt het?

De gemeente kan de bijstand op u verhalen zolang u een onderhoudsplicht heeft.
In het algemeen vervalt dit recht van de gemeente na 5 jaar

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Bijstand aanvragen

Bijstand kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland.

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Heeft u een vraag voor uw inkomensconsulent? Dan belt u hem of haar rechtstreeks tijdens het telefonisch spreekuur.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?