Wat is het?

Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland de nieuwe organisatie op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak is er dus ook voor u als inwoner van de gemeente West Maas en Waal.

Werkzaak kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan Werkzaak beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Werkzaak Rivierenland(externe link). Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen (088-9375000).

Hoe bereik ik Werkzaak Rivierenland

U bereikt Werkzaak Rivierenland op werkdagen op telefoonnummer 088-9375000. Heeft u een vraag voor uw inkomensconsulent? Dan belt u hem of haar rechtstreeks tijdens het telefonisch spreekuur.

Op de website van Werkzaak Rivierenland(externe link) vindt u meer informatie.

Hoe werkt het?

De gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

 • U heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
 • U heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Wat moet ik doen?

Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Als u bericht krijgt van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen, dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

Wat moet ik meenemen?

U moet Werkzaak Rivierenland alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. Dit kan zijn:

 • een echtscheidingsbeschikking
 • een alimentatiebeschikking
 • een bewijs van schenking
 • een bewijs van erfenis
 • bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex-partner

Hoelang duurt het?

De gemeente kan de bijstand op u verhalen zolang u een onderhoudsplicht heeft.

In het algemeen vervalt dit recht van de gemeente na 5 jaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?