Wat is het?

Werkzaak Rivierenland(externe link) is in regio Rivierenland de organisatie op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak Rivierenland is er dus ook voor u als inwoner van de gemeente West Maas en Waal.

Wat moet ik doen?

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen bij Werkzaak Rivierenland(externe link).

Let op!

Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. U kunt ook een boete krijgen.

Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Extra informatie

De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?