Bijstandsnormen

Wat is het?

De bijstandsnorm is het normbedrag waarop iemand aanspraak kan maken. Het bedrag is afhankelijk van vele factoren (leeftijd, gezinssituatie, etc.) en is afgeleid van het bruto wettelijk minimumloon.

Hoeveel is het?

De bijstandsnormen veranderen twee keer per jaar. Eén keer op 1 januari en één keer op 1 juli. In het onderstaande overzicht ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering (inclusief 5% vakantiegeld) die geldt per 1 juli 2024.

Van 21 jaar tot de pensioenleeftijd

 • Een alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.257,64
 • Gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.869,21

Jongeren zonder kinderen

 • Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar: € 323,03
 • Gehuwden, beide echtgenoten zijn 18, 19 of 20 jaar: € 646,06
 • Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.257,64

Jongeren met kinderen onder de 18 jaar

Jongeren met kinderen onder de 18 jaar, waarvoor kinderbijslag aangevraagd kan worden.

 • Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar: € 323,06
 • Gehuwden, beide echtgenoten zijn 18, 19 of 20 jaar: € 1.019,90
 • Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.631,48

Pensioengerechtigden

 • Een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 1.456,85
 • Gehuwden waarvan één of meer de pensioenleeftijd heeft bereikt: € 1.976,64

Verblijf in een inrichting

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder: € 414,31
 • Gehuwden: € 644,45

Verhoging (premie Zorgverzekeringswet)

 • Alleenstaande: € 42,-
 • Gehuwden: € 95,-

Normen kostendelersnorm

Per 1 januari 2023 is de kostendelersnorm gewijzigd, zodat alleen medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

 • Gezin, kostendelers, jongere partner (18, 19 of 20 jaar) en zonder kinderen: € 323,04
 • Gezin, kostendelers, jongere partner (18, 19 of 20 jaar) met één of meer kinderen onder de 18 jaar: € 696,87

Vrij te laten vermogen

 • Alleenstaand: € 7.575,-
 • Alleenstaande ouder: € 15.150,-
 • Gehuwden: € 15.150,-
 • Vermogen in de eigen woning: € 63.900,-

Hoogte studietoeslag

 • Studenten van 18 jaar: € 179,79
 • Studenten van 19 jaar: € 215,75
 • Studenten van 20 jaar: € 287,66
 • Studenten van 21 jaar en ouder: € 359,57

Als u stageloopt, mag u naast de studietoeslag een stagevergoeding tot een bedrag van € 215,75 per maand houden.

Overzicht inkomensgrenzen per 1 juli 2024

De bedragen in de tabel zijn het maximale gezamenlijk netto-inkomen per maand, vakantiegeld meegerekend.

Leeftijd en situatie100%110%120%
21 jaar tot AOW-leeftijd
alleenstaand
€ 1.308,45€ 1.439,30€ 1.570,14
21 jaar tot AOW-leeftijd
samenwonend/gehuwd
€ 1.869,21€ 2.056,13€ 2.243,05
AOW-leeftijd en ouder
alleenstaand
€ 1.456,85€ 1.602,54€ 1.748,22
AOW-leeftijd en ouder
samenwonend/gehuwd
€ 1.976,64€ 2.174,30€ 2.371,97

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Werkzaak Rivierenland past de norm toe die voor u van toepassing is.

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Bijstand aanvragen

Bijstand kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland.

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?