Wat is het?

Als u door bijzondere omstandigheden kosten heeft die u zelf niet kunt betalen, heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand. Om in aanmerking te komen, moeten deze kosten:

 • Bijzonder zijn. Het zijn kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar die u nu door omstandigheden moet maken.
 • Noodzakelijk zijn. Het zijn kosten die u moet maken. De noodzaak van de kosten wordt bepaald door de gemeente, die zich laat adviseren door of een deskundige.
 • Nergens anders vergoed worden. Als de kosten kunnen worden vergoed uit de ziektekostenverzekering of een andere verzekering, dan kunt u voor deze kosten geen bijzondere bijstand krijgen. Voor het gedeelte dat de verzekering niet vergoedt, kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen

Voorbeelden van kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is, zijn:

 • de eigen bijdrage voor thuiszorg
 • de eigen bijdrage voor rechtsbijstand
 • extra kosten voor een dieet dat medisch noodzakelijk is
 • kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een beperking
 • extra kosten die u maakt door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld verhuiskosten, kosten voor meubels, hoge hypotheek)
 • extra stookkosten vanwege uw ziekte
 • batterijen voor een hoortoestel

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Wie kan het aanvragen?

U heeft een laag inkomen en weinig eigen vermogen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben. Ook werkenden die weinig verdienen en AOW’ers (met of zonder klein pensioen) komen in aanmerking voor een regeling.

Hoe werkt het?

De behandelend consulent beoordeelt of de kosten voor u onvermijdelijk zijn en voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Ook wordt onderzocht of u voor de kosten een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld uw zorgverzekering. Vloeien de kosten voort uit bijvoorbeeld een ziekte, dan is het mogelijk dat er een extern medisch advies wordt gevraagd. De behandelend consulent informeert u daar dan verder over.

Wat moet ik doen?

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met:

VraagWijzer West Maas en Waal

Openingstijden:

 • maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
 • vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Bijzondere Bijstand kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 -10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl

Op de website van Werkzaak Rivierenland vindt u onder “inkomensondersteuning”(externe link) meer informatie.

Extra informatie

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?