Bijzondere bijstand

Wat is het?

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. Om in aanmerking te komen, moeten deze kosten:

 • Bijzonder zijn.
  Het zijn kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar die u nu door omstandigheden moet maken.
 • Noodzakelijk zijn.
  Het zijn kosten die u moet maken. De noodzaak van de kosten wordt bepaald door de gemeente, die zich laat adviseren of door een deskundige.
 • Nergens anders vergoed worden.
  Als de kosten kunnen worden vergoed uit de ziektekostenverzekering of een andere verzekering, dan kunt u voor deze kosten geen bijzondere bijstand krijgen. Voor het gedeelte dat de verzekering niet vergoedt, kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen.

Voorbeelden van kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is

 • de eigen bijdrage voor thuiszorg
 • de eigen bijdrage voor rechtsbijstand
 • extra kosten voor een dieet dat medisch noodzakelijk is
 • kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijvoorbeeld een beperking
 • extra kosten die u maakt door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld verhuiskosten, kosten voor meubels, hoge hypotheek)
 • extra stookkosten vanwege uw ziekte
 • batterijen voor een hoortoestel

De gemeente kan in deze gevallen bijzondere bijstand verlenen. Dit doen wij alleen als we ervan overtuigd zijn dat de uitgaven noodzakelijk zijn. En dat u deze uitgaven niet kunt betalen. 
De gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt. 

Waar moet ik aan voldoen?

U heeft een laag inkomen en weinig eigen vermogen. U hoeft géén bijstandsuitkering te hebben. Ook werkenden die weinig verdienen en AOW’ers (met of zonder klein pensioen) komen in aanmerking voor een regeling. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u die extra en bijzondere kosten kunt betalen.

U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • u woont rechtmatig in Nederland;
 • u heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
 • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • de kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.

Soms kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.
 

Wat moet ik doen?

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland.

Zij beoordelen of de kosten voor u onvermijdelijk zijn en voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Ook wordt onderzocht of u voor de kosten een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld uw zorgverzekering. Vloeien de kosten voort uit bijvoorbeeld een ziekte, dan is het mogelijk dat er een extern medisch advies wordt gevraagd.

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland.

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?