Wat is het?

Als u door bijzondere omstandigheden kosten heeft die u zelf niet kunt betalen, heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand. Om in aanmerking te komen, moeten deze kosten:

  • Bijzonder zijn. Het zijn kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar die u nu door omstandigheden moet maken.
  • Noodzakelijk zijn. Het zijn kosten die u moet maken. De noodzaak van de kosten wordt bepaald door de gemeente, die zich laat adviseren door of een deskundige.
  • Nergens anders vergoed worden. Als de kosten kunnen worden vergoed uit de ziektekostenverzekering of een andere verzekering, dan kunt u voor deze kosten geen bijzondere bijstand krijgen. Voor het gedeelte dat de verzekering niet vergoedt, kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen

Voorbeelden van kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is, zijn:

  • de eigen bijdrage voor thuiszorg
  • de eigen bijdrage voor rechtsbijstand
  • extra kosten voor een dieet dat medisch noodzakelijk is
  • kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een beperking
  • extra kosten die u maakt door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld verhuiskosten, kosten voor meubels, hoge hypotheek)
  • extra stookkosten vanwege uw ziekte
  • batterijen voor een hoortoestel

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Wie kan het aanvragen?

U heeft een laag inkomen en weinig eigen vermogen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben. Ook werkenden die weinig verdienen en AOW’ers (met of zonder klein pensioen) komen in aanmerking voor een regeling.

Hoe werkt het?

De behandelend consulent van VraagWijzer beoordeelt of de kosten voor u onvermijdelijk zijn en voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Ook wordt onderzocht of u voor de kosten een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld uw zorgverzekering. Vloeien de kosten voort uit bijvoorbeeld een ziekte, dan is het mogelijk dat er een extern medisch advies wordt gevraagd. De behandelend consulent informeert u daar dan verder over.

Heeft u vragen over bijzondere bijstand dan kunt u mailen naar bijzonderebijstand@westmaasenwaal.nl.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag indienen bij VraagWijzer West Maas en Waal. Hiervoor neemt u contact op met VraagWijzer via telefoonnummer (0487) 790 790. Vervolgens krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd. Op het door u in te sturen aanvraagformulier is aangegeven welke bewijsstukken er nodig zijn. Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van het aanvraagformulier moet de gemeente binnen 8 weken een besluit nemen. Deze termijn kan worden verlengd als er een zogenaamde hersteltermijn is verleend, bijvoorbeeld omdat u onvoldoende bewijsstukken heeft ingediend, of omdat er een extern advies nodig is. U ontvangt daarvan altijd bericht.

Extra informatie

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?