Waarom een bodemkwaliteitskaart en een Nota bodembeheer?

Binnen de regio Rivierenland is besloten om de geldende regels voor hergebruik van grond en bagger aan te passen. Daarnaast is besloten om regels op te stellen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Het doel van deze aanpassingen is om hergebruik van grond en baggerspecie makkelijker en goedkoper te maken.

Hiervoor was het nodig om de gegevens over de bodemkwaliteit en de verschillende bodemfuncties in de regio te actualiseren. En daarnaast aan te vullen met PFAS in een nieuwe bodemkwaliteitskaart en de regels in een nieuwe Nota bodembeheer op te nemen. Dit is in 2021 gedaan.

De Nota bodembeheer is niet van toepassing op de uiterwaarden of op grond en baggerspecie in oppervlaktewater. De nota gaat specifiek over kleinschalig grondverzet en stimuleert daarbij hergebruik binnen de regio. U vindt de Nota bodembeheer onderaan deze pagina.

Meer informatie over de Bodemkwaliteitskaart (via de ODR)

Naar de bodemkwaliteitskaart

Te downloaden bestanden: