Wat is het?

Bouwplannen en bouwtekeningen uit onze gemeente worden op een aantal plekken bewaard. 

  • De originele bouwdossiers van vóór 1984 zijn in het Regionaal Archief in Nijmegen. De gemeente West Maas en Waal heeft scans van deze dossiers. Deze kunnen wij aan bewoners en derden mailen.
  • Bouwdossiers van 1984 tot ongeveer april 2013 zijn te vinden in het archief in het gemeentehuis.

Wilt u bouwtekeningen van vóór april 2013 inzien? Dan mailt u uw verzoek naar info@westmaasenwaal.nl.

  • Vanaf april 2013 is de afdeling vergunning en handhaving opgegaan in de Omgevingsdienst Rivierenland. Zij voeren voor onze gemeente alle werkzaamheden op het gebied van bouwen, verbouwen en vergunningverlening uit.

Wilt u bouwplannen of bouwtekeningen van na april 2013 inzien dan kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer 0344 579 314 of u kunt mailen naar ingekomenpost@odrivierenland.nl.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente of de Omgevingsdienst Rivierenland.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?