Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet of heeft iets dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw buurman die zijn bus voor uw huis parkeert, de buurjongen die harde muziek draait of de buurkinderen die luidruchtig spelen. In dit bericht geven wij u tips.

Ga het gesprek aan met elkaar! Blijf rustig en beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Voorkom dat een irritatie een dagelijkse ergernis wordt. Komt u er samen met de ander niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast bij de gemeente, vraag buurtbemiddeling om begeleiding of schakel de wijkagent in.

Overlast openbare ruimte

Ervaart u overlast in de openbare ruimte door bijvoorbeeld afval, vernieling of andere hinderlijke situaties. Dan kunt u dat melden bij de gemeente.

Acute overlast

Ervaart u acute overlast die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Loopt de situatie uit de hand of is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bel dan direct 112.

De wijkagent is het aanspreekpunt van de politie in uw buurt en kan u voorzien van tips over hoe om te gaan met overlastsituaties. In de gemeente West Maas en Waal zijn drie wijkagenten actief:

  • Willy Hagen (de Maasdorpen)
  • Jeroen Nicolasen en Sanne Jansen (de Waaldorpen)

U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0900 8844. U kunt ook een contactformulier invullen op www.politie.nl.

Begeleiding door Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij de Buurtbemiddeling West Maas en Waal. U gaat dan onder begeleiding van een buurtbemiddelaar nogmaals het gesprek aan. U kunt contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling Ingrid Peters, telefoon 088 0011 333 of mail naar buurtbemiddelingwestmaasenwaal@sterker.nl.

Buurtbemiddeling