Wat is het?

Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan doet u een melding hiervoor bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U doet een melding bij de gemeente door uiterlijk twee weken tevoren een mail te sturen.

Wat moet ik doen?

Het melden doet u als volgt: U stuurt een mail naar info@westmaasenwaal.nl. Daarin vermeldt u:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden

In uw melding moet u ook laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden.

Meldingen zijn kosteloos.

U doet uiterlijk twee weken tevoren melding.

Extra informatie

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen

Heeft u gevonden wat u zocht?