College bereikt overeenstemming met Jasmin Group

Het college van burgemeester en wethouders heeft (onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeenteraad) overeenstemming met de Jasmin Group bereikt over de aankoop van de Raadhuisdijk 18 te Maasbommel en de Wilhelminastraat 9 te Wamel, en de afkoop van de huurovereenkomst.

Wethouder Marieke van den Boom - Witzel is blij met de overeenstemming met Jasmin Group: “Het college realiseert zich dat de gemeente een fors bedrag neerlegt. Tegelijk weten we dat dit besluit rust en zekerheid biedt voor alle betrokkenen.”

Aankoop Raadhuisdijk 18 Maasbommel en Wilhelminastraat 9 Wamel

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de Wilhelminastraat 9 in Wamel en de Raadhuisdijk 18 in Maasbommel aan te kopen. De overdracht van de panden is op 1 juli 2024.

Wijziging huurovereenkomst

Het college stelt de raad ook voor de huurovereenkomst met de Jasmin Group te wijzigen. 
Dit betekent dat:

  • het aantal op te vangen Oekraïense ontheemden wordt verlaagd van 160 naar 130 personen;
  • de bestaande opvang in Altforst en in ’t Veerhuis te Wamel blijft bestaan. In deze locaties worden de 130 Oekraïense ontheemden opgevangen.

Vaststellingsovereenkomst

De gemaakte afspraken met de Jasmin Group zijn vastgelegd in een vertrouwelijke overeenkomst. De overeenkomst is vertrouwelijk, omdat deze bedrijfsgevoelige informatie bevat.

Financiële gevolgen

De aankoop van de panden en de afkoop van de huurovereenkomst kost de gemeente € 4.255.000,-.  

Planning komende weken

Op donderdag 27 juni 2024 om 20.00 uur bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college.

Het vervolg

In de zomermaanden wordt een plan van aanpak voor de invulling van de panden gemaakt.

Wethouder van den Boom - Witzel: “Ook in onze gemeente is er een grote behoefte aan woningen en maatschappelijke voorzieningen. We gaan kijken hoe we met deze panden invulling kunnen geven aan deze verschillende behoeftes”.  

In het plan van aanpak komt ook te staan hoe de omgeving bij de verdere ontwikkeling van beide panden betrokken wordt.