Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen de Federatie Dorpslijsten West Maas en Waal (FD) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).  Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2018- 2022 vastgelegd in het coalitieakkoord van 26 april 2018.

Op basis van dat coalitieakkoord is door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm van dit collegeprogramma. In het programma zijn niet de al vastgestelde dan wel al in ontwikkeling genomen beleidsuitgangspunten opgenomen. Deze worden beschouwd als vaststaand.

Het programma is richtinggevend op hoofdlijnen. Wij zien het collegeprogramma als een sturingsdocument voor meerjarig beleid. Het is echter geen statisch document. Ontwikkelingen in en buiten onze gemeente kunnen leiden tot een tussentijdse bijstelling van doelen en plannen.

Heeft u gevonden wat u zocht?