In 2012 is gestart met het opstellen van een leefbaarheidsvisie voor alle acht kerkdorpen van onze gemeente. Alle inwoners hebben kunnen meepraten hierover. Uiteindelijk is als koers “Samenwerken en Promoten” vastgesteld. In vijftien speerpunten is de input van alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties verwoord.