De Oversteek winnaar Kindergemeenteraad West Maas en Waal 2022

Dit is een oud bericht.

Op  10 november om 18.00 uur begon na twee jaar stilte de Kindergemeenteraad. Ruim 180 vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers, zussen, raadsleden en ander belangstellenden op de publieke tribune waren getuige van een spannende vergadering. Ook thuis werd volop meegekeken tijdens de live-uitzending.

Drie stemrondes

Het thema dit jaar was ‘Zorg voor elkaar: iedereen doet mee’. Er deden 42 leerlingen van zes basisscholen mee. De deelnemende scholen waren: De Leeuwenkuil (Beneden-Leeuwen), De Mariaschool (Boven-Leeuwen), De Wijzer (Beneden-Leeuwen), de Terebint (Wamel), De Laak (Wamel) en De Oversteek (Dreumel).
De jeugdige raadsleden hadden drie stemrondes nodig om tot een uitslag te komen. Het winnende project is ‘Verbeteren van de beweegtuinen’ van De Oversteek uit Dreumel. 

Beweegtuinen zijn 100% goed en het geeft meer moed

Volgens de leerlingen worden de beweegtuinen bijna nooit gebruikt en dat is een probleem. Om ervoor te zorgen dat mensen, jong en oud, meer gebruik maken van de beweegtuinen komen er wegwijsborden. Ze gaan reclame maken voor de tuinen. En ze willen zorgen dat er in de tuinen ‘schatten’ gezocht kunnen worden met ‘Geocaching’. Dit is niet alleen voor de beweegtuin in Dreumel. Maar voor elk dorp in de gemeente West Maas en Waal waar een beweegtuin is.

€ 5.000,-

De leerlingen van De Oversteek kregen een cheque ter waarde van € 5.000,- uitgereikt door de voorzitter van de raadsvergadering, burgemeester Vincent van Neerbos. Het project zal zo snel mogelijk gerealiseerd worden. 

De gemeente West Maas en Waal organiseerde in samenwerking met  ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat - de vijfde Kindergemeenteraad. De leerlingen hadden zich op school en in de middag voorafgaand aan de Kindergemeenteraad voorbereid op de echte raadsvergadering. 

De Kindergemeenteraad wordt georganiseerd in opdracht van de gemeenteraad en heeft tot doel kinderen meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan, hebben de leerlingen ervaren hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.