In november 2021 deed de Hoge Raad een uitspraak in de casus Didam(externe link): het Didam-arrest. Dit arrest heeft betrekking op de vervreemding van onroerende zaken door de overheid. Gemeenten moeten bij de vervreemding van onroerende zaken het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Dat wil zeggen dat aan alle (potentiële) gegadigden gelijke kansen voor verwerving moeten worden geboden.

De gemeente is daarom in de meeste gevallen verplicht om onroerende zaken bij verkoop openbaar te koop aan te bieden en hierover transparant te communiceren. Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor één-op-één verkoop van de onroerende zaken wel mogelijk is.

In alle gevallen moet de gemeente een (beoogde) grondverkoop openbaar bekendmaken. Hieronder kunt u kennisnemen van alle voornemens tot verkoop van gemeentelijke onroerende zaken. Hierbij staat ook de gemeentelijke motivatie om een overeenkomst met een partij aan te gaan.

Alle beoogde grondverkopen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl(externe link) en/of de gemeentelijke website. Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop? In de publicatie leest u hoe en tot wanneer u dit kunt aangeven. 

Op dit moment zijn er geen voorgenomen verkopen.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?