‘Samen werken aan de eigenheid van ieder dorp’

Onze gemeente heeft acht mooie dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen ruimtelijke kwaliteit en zijn eigen identiteit. Deze ruimtelijke kwaliteit en identiteit zijn samen met u benoemd en vastgelegd in het Dorpskwaliteitsplan én de dorpspaspoorten. Zij geven richtlijnen en spelregels en bieden inspiratie bij nieuwe ontwikkelingen. Zo werken we met z’n allen aan de ruimtelijke kwaliteit van onze dorpen. Dus van onze gemeente.

Nu gaan we samen met u aan de slag om deze kwaliteiten te behouden en/of te versterken.

Heeft u (ver)bouwplannen?

Denkt u na over de bouw van een nieuwe woning? Of gaat u verbouwen? Misschien wilt u een bestaand gebouw gaan hergebruiken? Dan is een goede voorbereiding het halve werk! Het Dorpskwaliteitsplan kan u daarbij helpen. Valt uw plan niet binnen het Dorpskwaliteitsplan? Dan geldt voor u de Welstandsnota voor het uiterlijk van het bouwwerk.

Vragen?

Wij helpen u graag verder! Neem contact op met mevrouw Hennie den Boer van team Ruimte, via 14 0487 of mail naar hdboer@westmaasenwaal.nl.

Dorpskwaliteitsplannen

Heeft u gevonden wat u zocht?