‘Samen werken aan de eigenheid van ieder dorp’

Onze gemeente heeft acht mooie dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen ruimtelijke kwaliteit en zijn eigen identiteit. Deze ruimtelijke kwaliteit en identiteit zijn samen met u benoemd en vastgelegd in het Dorpskwaliteitsplan en de dorpspaspoorten.

Nu gaan we samen met u aan de slag om deze kwaliteiten te behouden en/of te versterken.

Vragen?

Neem dan contact op met mevr. Hennie den Boer van het team Wonen en Milieu, via 14 0487 of mail naar hdboer@westmaasenwaal.nl.

Dorpskwaliteitsplannen

Heeft u gevonden wat u zocht?