Dorpsplatforms

Ieder dorp in gemeente West Maas en Waal heeft een eigen Dorpsplatform. Dit zijn zelfstandige vrijwilligersorganisaties in de vorm van een stichting.

Dorpsplatform Beneden-Leeuwen

Dorpsplatform Beneden-Leeuwen zoekt nog enkele bestuursleden om te kunnen starten.

Heb jij interesse om je aan te sluiten bij deze enthousiaste groep mensen? Laat van je horen!
Liever niet als bestuurslid maar wel in een andere rol, zoals in een werkgroep? Ook dan horen we graag van je.

Ik heb interesse!

Wat doet een Dorpsplatform?

Een Dorpsplatform signaleert activiteiten in het dorp die het leven daar prettiger maken. 
De enthousiaste vrijwilligers van de platforms brengen dorpsgenoten (en hun ideeën!) samen. Samen met de inwoners uit het dorp pakken ze projecten op. Zodat plannen nog mooier en sterker worden. 
Dit gebeurt altijd met in gedachten de vraag: ‘Hoe aantrekkelijk is het dorp om in te wonen of te werken? En hoe kunnen we dit bewaren en verbeteren?’ De activiteiten van de dorpsplatforms sluiten aan op de Visie leefbaarheid.

Vaak worden ideeën in werkgroepen verder uitgewerkt en opgepakt.
Denk hierbij aan: 

 • realisatie van een natuurspeelplaats
 • versterken van de natuur
 • aanpakken van zwerfafval
 • wandelpaden uitbreiden 
 • organiseren van een dorpsfeest
 • aandacht voor financieel misbruik of energieverbruik

Terugkomende thema’s zijn: 

 • voorzieningen
 • wonen
 • duurzaamheid 
 • veiligheid en jeugd

Leden overzien het geheel in de volle breedte van het dorp en zijn belangeloos actief.

‘Mijn motivatie om me in te zetten voor Appeltern is ook een stukje eigenbelang. Hiermee kan ik er actief aan bijdragen dat mijn dorp een fijne plek is (en blijft!) om te wonen!’ 
Mario van der Velden, dorpsplatform Appeltern

Doelstelling Dorpsplatforms

Dorpsplatforms hebben het doel samen met de inwoners te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in het dorp. Dorpsplatforms proberen dit doel onder meer te realiseren door:

 • Het informeren van de inwoners over onderwerpen die met het woon- en leefklimaat verband houden. Zij doen dit:
  • door het organiseren van bijeenkomsten en het doen van publicaties. 
  • bij onderwerpen die tot stellingname (kunnen) leiden zal de stichting zich neutraal opstellen.
 • Het signaleren van ideeën, wensen en behoeften bij de inwoners. Zij doen dit:
  • over onderwerpen die met de instandhouding of verbetering van het woon- en leefklimaat verband houden. 
  • door onder andere het organiseren van bijeenkomsten en het houden van enquêtes.
 • Het stimuleren van de inwoners om zelf aan de slag te gaan met thema’s. Zij doen dit:
  • over het in stand houden en verbetering van het woon- en leefklimaat (bijvoorbeeld) in themagroepen.
 • Het faciliteren van aan de stichting verbonden themagroepen. Zij doen dit:
  • bij het realiseren van projecten die bevorderlijk zijn voor het in stand houden of verbetering van het woon- en leefklimaat in het dorp.
 • Het functioneren als intermediair tussen de inwoners van het dorp en gemeente West Maas en Waal. Of andere ter zake doende organisaties. Waarbij de stichting niet als vertegenwoordiger moet worden gezien. Maar als een verbinder, die van 2 kanten informatie ophaalt en doorgeeft.
 • Het doorverwijzen naar de kloppende instanties bij specifieke vragen of klachten van inwoners.

Hoe staat een Dorpsplatform in relatie tot de gemeente?

 • Ieder Dorpsplatform staat in contact met de gemeente. Hierbij is het platform een verbinder tussen het dorp en de gemeente. Er is een wisselwerking tussen het ophalen en doorgeven van informatie. De leden van het platform zijn géén vertegenwoordigers van een dorp.
 • Het contact zoeken met inwoners voor inwonerparticipatie vanuit de gemeente verloopt nooit alleen via een Dorpsplatform. Dorpsplatforms zijn één van de meerdere mooie wegen om verbinding te maken met inwoners. 
 • Elk jaar ontvangt ieder Dorpsplatform een subsidie. Een Dorpsplatform mag de gekregen subsidie niet gebruiken om een financiële bijdrage te geven aan verenigingen/organisaties. Wanneer die activiteiten organiseren waarvoor zij zelf al een subsidie ontvangen vanuit het subsidiejaarprogramma van de gemeente. 
 • Dorpsplatforms en gemeente komen elk half jaar samen voor het bespreken van actualiteiten. Dit doen zij samen met de wethouder leefbaarheid en de contactpersoon van de gemeente. Over inhoudelijke, specifieke thema’s, hebben dorpsplatforms direct contact met de betreffende ambtenaar. 

Dorpsplatforms: nieuwe websites!

De zeven Dorpsplatforms in de gemeente West Maas en Waal hebben allemaal een nieuwe website. Wethouder Rob Reuvers: ‘De Dorpsplatforms hebben dit samen opgepakt met als resultaat eenzelfde, moderne opzet voor ieder platform. Wat een mooie eenheid! De platforms hebben een verbindende rol in hun dorp. Dat betekent dat je zichtbaar moet zijn.  Daar helpt deze stap enorm bij.’  
Ieder Dorpsplatform zorgt voor actualiteiten op de eigen website, waardoor de inhoud juist heel specifiek is voor het dorp. Tegelijkertijd kunnen alle inwoners van de gemeente bij elkaar zien wat er te doen is. Dit zorgt voor nog meer verbinding.  

Thea Siemens, van OnsBep (dorpsplatform Boven-Leeuwen) vertelt: ‘Alle inwoners kunnen nu ook betrokken zijn bij wat er op de website staat. Want de website is vóór, maar ook dóór de inwoners gemaakt. Zonder input is er tenslotte ook geen inhoud.’

De gemeente West Maas en Waal feliciteert alle Dorpsplatforms met dit mooie resultaat.

Weet u als inwoner al de weg naar uw Dorpsplatform? 

DorpWebsite
Alphenslag-alphen.nl
Altforstaltforst.info
Appelternmooi-appeltern.nl
Boven-Leeuwen    onsbep.nl
Dreumeldorpsplatformdreumel.nl
Maasbommelhanzestadmaasbommel.info
Wamelsamenwamel.nl
Beneden-Leeuwen

Dorpsplatform Beneden-Leeuwen is in opstart. Ter versterking zoeken zij nog enkele bestuursleden.
Interesse?

Ik heb interesse!

De activiteiten van de dorpsplatforms sluiten aan op de visie leefbaarheid. Bekijk deze video voor meer over de Visie Leefbaarheid 2030

Heeft u gevonden wat u zocht?