Wilt u uw verenigingsgebouw energiezuinig maken om zo uw energielasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Denk aan zonnepanelen, raam- of dakisolatie of warmtepompen. Dan komt u misschien in aanmerking voor een duurzaamheidslening.

Wij verstrekken via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) deze duurzaamheidslening. Hiermee kunt u tegen gunstige rente geld lenen om energiebesparende maatregelen voor uw verenigingsgebouw te nemen.

Voorwaarden

De Stimuleringslening Duurzaamheid wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • Eigenaren van gebouwen in gebruik voor non-profit organisaties;
  • Non-profit organisaties die een gebouw beheren en gebruiken, maar niet noodzakelijkerwijs dat gebouw in eigendom hebben.
  • De aanvrager van een Stimuleringslening Duurzaamheid is een Rechtspersoon.

De Stimuleringslening Duurzaamheid wordt uitsluitend verstrekt voor het treffen van maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan:

  • een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot aan een bestaand gebouw;
  • het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen, of de voorbereiding daarop;
  • het treffen van maatregelen die de energieprestatie van een nieuwbouwpand verbeteren ten opzichte van de op het moment van aanvraag geldende wettelijke norm.

De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De hoogte is minimaal €10.000,- en maximaal €50.000,- inclusief btw. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening. De afsluitkosten voor een aangevraagde lening kunnen worden meegefinancierd.

Het rentepercentage bedraagt 1,6% ten tijde van het vast stellen van de verordening. Het rentepercentage staat vast gedurende de looptijd van de lening.
De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.

De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De hoogte is minimaal €10.000,- en maximaal €50.000,- inclusief btw. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening. De afsluitkosten voor een aangevraagde lening kunnen worden meegefinancierd.

Meer informatie

Op de website van SVn vindt u meer informatie over de Stimuleringsregeling Duurzaamheid en het aanvragen hiervan. U kunt ook contact opnemen met het team Wonen en Milieu van onze gemeente via info@westmaasenwaal.nl.

De regels voor het aanvragen van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid kunt u vinden in de Verordening Duurzaamheidslening.

Aanvragen

Wilt u een Stimuleringslening aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in, print het uit en stuur het met alle bijlagen naar:
Gemeente West Maas en Waal
team Wonen en Milieu
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente of mailen naar info@westmaasenwaal.nl.

Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties

Heeft u gevonden wat u zocht?