Wat is het?

Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en spellen. Bij dyslexie heeft een kind meestal problemen met lezen én spellen, maar soms ook alleen maar met lezen of spellen.

Dyslexie is een groot probleem dat zich voordoet bij alle vakken waarbij taal een rol speelt: Nederlands, andere talen, rekenen en wiskunde en de meeste bijvakken.

Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen ondersteunen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft.

Hoe werkt het?

Wanneer u vermoedt dat uw dochter of zoon dyslexie heeft, moet u contact opnemen met de school en een afspraak maken om samen met u de resultaten van uw dochter/zoon te bespreken. School kan u vervolgens adviseren over het onderzoeken of mogelijk sprake is van EED.

De school maakt een dossier dat zij doorsturen naar een onderzoeksbureau dat gecontracteerd is door de gemeente. Het onderzoeksbureau bekijkt het dossier en kijkt of behandeling noodzakelijk is.

Als blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor behandeling, dan kunt u contact opnemen met Vraagwijzer. Zij helpen u verder met het indienen van de aanvraag.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met VraagWijzer West Maas en Waal.

Heeft u gevonden wat u zocht?