Rustig wonen in een groene setting, dat zijn de kernmerken van ‘erfwonen’. Aan de Hogenhofstraat in Maasbommel wordt binnenkort een nieuw woningbouwplan in deze stijl gerealiseerd. Gemeente West Maas en Waal en de ontwikkelcombinatie J.C. van Rouwendaal B.V. / Nedersticht B.V. tekenden onlangs een overeenkomst voor 25 woningen.

Erfwonen

Dit is wonen op een woonerf in een rustige en groene omgeving. De grenzen tussen de openbare ruimte en privé ruimtes zijn zacht. Bewoners creëren er zelf een leefomgeving waar veiligheid, saamhorigheid en gezelligheid als vanzelfsprekend hun plek innemen. Qua sfeer zoekt het plan Erfwonen Maasbommel naar een moderne vertaling van een boerenerf. 

Het plan

In totaal worden er 25 woningen gebouwd op 2 verschillende woonerven. Het aanbod is divers. Zo komen er rijwoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande (dijk)woningen. Een deel hiervan worden huurwoningen. 

Wethouder Mol: “Erfwonen is een prachtig plan. Er is uitgebreid met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gesproken om het plan zo goed mogelijk in te passen in het bestaande agrarische landschap. Een mooie toevoeging aan Maasbommel!”

Planning

Op dit moment worden de laatste onderzoeken door de initiatiefnemer afgerond. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan nog voor de zomer ter inzage wordt gelegd. De verkoop start waarschijnlijk begin 2024.

Op de foto staan wethouder J.E.M Ans Mol en de heer J. (Jaco) van Rouwendaal, directeur van J.C. van Rouwendaal B.V.
Op de foto staan wethouder J.E.M Ans Mol en de heer J. (Jaco) van Rouwendaal, directeur van J.C. van Rouwendaal B.V.