Wat is het?

U geeft een feest

Voor het geven van een feest geldt in een aantal gevallen een meldingsplicht en in een aantal gevallen is een vergunning noodzakelijk.

Geen melding of vergunning

Voor een besloten feest. Een feest is besloten wanneer:

  • Het niet commercieel is, maar een privékarakter heeft;
  • Het wordt gehouden in een gebouw of op een terrein dat in eigendom is van, of gehuurd door de organisator;
  • Er geen entreegeld wordt gevraagd of anderszins een financiële bijdrage wordt gevraagd
  • Bezoekers komen op persoonlijke uitnodiging;
  • Drank uitsluitend gratis wordt verstrekt.

Melden

U meldt een feest aan wanneer:

  • Het een eendaags klein evenement betreft;
  • Minder dan 150 personen;
  • Feest is tussen 08.00u en 23.00u;
  • Geen belemmering voor verkeer- en hulpdiensten;
  • Objecten die worden geplaatst zijn kleiner dan 10m2.

Het melden doet u als volgt: U stuurt een mail naar info@westmaasenwaal.nl met daarin vermeld de datum van het feest, begin-en eindtijd, aantal personen, afmetingen tent (indien van toepassing).

Meldingen zijn kosteloos.

Vergunning

U heeft een vergunning nodig voor alle overige feesten die niet vallen onder de bovengenoemde voorwaarden. De standaard leges voor een vergunning bedragen € 102,00 (bedrag 2024).

Heeft u gevonden wat u zocht?