De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het financiële beleid voor de komende vier jaar vorm wordt gegeven.

Programmabegroting 2021-2024

De raad zal in november 2021 de programmabegroting 2022-2025 behandelen en vaststellen. Het positieve resultaat van deze begroting maakt dat de gemeente de toekomst zonnig inziet.

De grootste uitdaging volgend jaar is de voortdurende kostenstijging van onder andere jeugdzorg en Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Inmiddels heeft de gemeente de zorgkosten steeds beter in beeld. Daarmee hoopt ze komend jaar goed bij te kunnen sturen en de kosten beheersbaar te houden. Dan doet ze met oog en hart voor de meest kwetsbaren.

Jaarverslag en jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting.

Heeft u gevonden wat u zocht?