De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnotalink naar pdf bestand geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het financiële beleid voor de komende vier jaar vorm wordt gegeven.

Begroting

In de programmabegroting staan de verwachte uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) van de gemeente voor het komende jaar. Daarnaast wordt een financiële doorkijk gegeven naar de drie daaropvolgende jaren.

De programmabegroting 2024link naar pdf bestand (3 mb) is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2023.

Persbericht: West Maas en Waal heeft een solide begroting

De begroting in één oogopslag in tekst

De begroting van in één oogopslag

Inkomsten€ mlnUitgaven€ mln
Het Rijk39,6Volkshuisvesting en leefomgeving6,1

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing 2,6
OZB 4,4
Rioolheffing 2,6

9,6

Social domein

Jeugd 4,7
Participatie 12,0
WMO 4,1

20,9
Mutaties reserves0,2Economie0,2
  Verkeer, vervoer en waterstaat2,6
  Onderwijs2,3
  Sport, cultuur en recreatie2,7
  Volksgezondheid en milieu5,8
  Veiligheid2,0
  Bestuur en ondersteuning11,4
Totale inkomsten54,3Totale uitgaven54,0

Jaarverslag en jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met de jaarstukkenlink naar pdf bestand. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting.
De jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023 zijn inmmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023 op 6 juli 2023 vastgesteld

Persbericht: West Maas en Waal sluit jaar af met positief resultaat

De jaarrekening in één oogopslag in tekst

Inkomsten€ mlnUitgaven€ mln
Het Rijk38,6Volkshuisvesting en leefomgeving5,0

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing 2,3
OZB 4,1
Rioolheffing 2,5
Overige heffingen 2,0

10,9

Social domein

Jeugd 4,1
Participatie 13,0
WMO 3,6

20,8
Overige inkomsten6,2Economie0,8
  Verkeer, vervoer en waterstaat2,4
  Onderwijs1,9
  Sport, cultuur en recreatie2,5
  Volksgezondheid en milieu5,7
  Veiligheid1,7
  Bestuur en ondersteuning10,2
  Mutaties reserves0,1
Totale inkomsten55,7Totale uitgaven51,2

Heeft u gevonden wat u zocht?