De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het financiële beleid voor de komende vier jaar vorm wordt gegeven.

Programmabegroting 2021-2024

De raad behandelde op 4 november 2020 de programmabegroting 2021-2024 en stelde deze vast. Al bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2020 bleek dat er dit jaar geen gezond evenwicht zou bestaan tussen de verwachte lasten en baten. Om dat evenwicht te herstellen vroeg de gemeenteraad aan het college om een dekkingsplan te maken.

De programmabegroting 2021-2024 en het dekkingsplan samen vormen het beleidsmatige en financiële kader voor 2021.

Moeilijke keuzes maken

De afgelopen maanden heeft de gemeente alle mogelijkheden uitvoering doorgesproken. Bezuinigen betekent moeilijke keuzes maken. Belangrijk uitgangspunt bij het maken van die keuzes is dat we de leefbaarheid in onze dorpen willen behouden. We bezuinigen zoveel mogelijk in onze uitgaven. Op allerlei gebieden. Maar helaas ontkomen we er niet aan dat de inwoner hier ook iets van gaat merken. De raad bepaalt welke keuzes er uiteindelijk gemaakt worden.

Vanaf 2021 weer positieve begrotingen

Met het vaststellen van het dekkingsplan schrijven we weer positieve cijfers vanaf 2021. Hoewel de prognoses onzeker zijn, hebben we er vertrouwen in dat we de komende jaren verder kunnen werken aan de plannen van de gemeenteraad en dat we de financiële buffer kunnen verstevigen.

Jaarverslag en jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting.

Heeft u gevonden wat u zocht?