Fractievolgers

De fracties kunnen werken met fractievolgers. Dit zijn personen, niet zijnde raadsleden, die op verzoek van een fractie ondersteuning verlenen aan de fractieleden. Er kan per vergadering van een rondetafelgesprek één fractievolger deelnemen. De fractievolgers zijn door de fracties als zodanig ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad en benoemd.

Rob Reuvers

Blanco profiel

Trees Boerakker

Esther Portegies

Gaby Lamers

Riky Schellekens

Ton Hooijmans

Blanco profiel