Ga naar homepage - Logo gemeente West Maas en Waal

Fractievolgers

De fracties kunnen werken met fractievolgers. Dit zijn personen, niet zijnde raadsleden, die op verzoek van een fractie ondersteuning verlenen aan de fractieleden. Er kan per vergadering van een rondetafelgesprek één fractievolger deelnemen. De fractievolgers zijn door de fracties als zodanig ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad en benoemd.

Jan Hoefnagel
Wessel Boerakker
Tom Driessen
Anja Koornstra