Wat is het?

Wilt u niet trouwen maar wel uw relatie officieel maken? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum
 • de locatie
 • welke ambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei achttien jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens veertien dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Wat kost het?

Kosten registreren partnerschap in het gemeentehuis of op een aangewezen locatie

 • Maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.30 uur € 405,00
 • Gratis op woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur
 • Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur € 594,00

Kosten registreren partnerschap op eigen locatie

 • Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur € 460,00
 • Zaterdag tussen 9.00 en 16.30 uur € 659,00
 • Voor de kosten van de locatie moet u contact opnemen met de beheerder of eigenaar van het pand

Kosten eigen ambtenaar van de burgerlijke stand

 • Voor het aanwijzen van een persoon naar eigen keuze tot ambtenaar van de burgerlijke stand per dag € 202,00
 • Voor het benoemen zonder beëdiging van een persoon naar eigen keuze tot ambtenaar van de burgerlijke stand per dag € 97,00

Kosten partnerschapsboekje

 • Partnerschapsboekje kunstleer geprint € 32,15
 • Partnerschapsboekje leer geprint € 41,80
 • Partnerschapsboekje kunstleer gekalligrafeerd € 48,00
 • Partnerschapsboekje leer gekalligrafeerd € 57,15
 • Kalligraferen
  • bijschrijven kind(eren) € 10,75

Getuige

 • Getuige van de gemeente West Maas en Waal € 45,00 per getuige

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen 

Locatie

Wilt u op een eigen locatie het partnerschap registreren dan moet u daarvoor toestemming hebben van de eigenaar of beheerder.  Voor deze toestemming heeft u een ingevuld en ondertekende akkoordverklaring nodig.

Akkoordverklaring vrije locatie huwelijk of geregistreerd partnerschap

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Afspraken met gemeente

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, kunt u met de gemeente afspraken maken over het registreren van uw partnerschap. Bijvoorbeeld over de plaats waar u de registratie wilt doen, maar ook over de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien.

Een jawoord is niet verplicht, maar kan wel als u dat wilt.

Wilt u gratis uw partnerschap laten registreren? Dat kan op woensdag van 9.00-9.30 uur. U moet hiervoor altijd een afspraak maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?