Gladheid bestrijden

Wat is het?

De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

  • Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
  • Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Gladheidsbestrijding in West Maas en Waal

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding

Voor de gladheidbestrijding is een beleidsplan opgezet.

Strooiroutes

Wanneer er vorst aan de grond is kunnen de wegen verraderlijk glad worden. De gemeente heeft routes bepaald in de gemeente die preventief gestrooid worden (dus voordat het glad wordt). Dit strooien gebeurt met natzout.

Zout in gele bakken

Droogzout wordt gebruikt om te strooien als het al glad is, voor bijvoorbeeld stoepen. De gemeente veegt of strooit deze niet als het glad is. Hiervoor zijn er gele bakken bij onder andere seniorenwoningen geplaatst. Hierin zit droogzout. Treft u een lege bak aan? Meld dit dan bij ons meldpunt.

Heeft u gevonden wat u zocht?