Procedure

De procedure voor het bestemmingsplan Gouden Ham/De Schans is afgerond. Op 25 juni 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en het besluit deels vernietigd. De niet-vernietigde onderdelen van het bestemmingsplan zijn onherroepelijk.

Inzien

Het bestemmingsplan de Gouden Ham/De Schans is in te zien en te downloaden op Ruimtelijkeplannen.nl.