Wat is het?

Heeft u zorgen over geld?

Heeft u moeite met het rondkomen met uw inkomen of met het betalen van uw rekeningen? Of misschien is er al sprake van een schuldsituatie, en neemt u nu de stap om hulp te zoeken?

VraagWijzer West Maas en Waal kan u helpen. Samen met u kijkt VraagWijzer wat er nodig is om uw problemen aan te pakken en op te lossen.

Hoe werkt het?

Samen met U kijkt VraagWijzer wat voor u de beste keuze is om uw problemen op te lossen.

VraagWijzer kan u ook helpen met het zelf orde op zaken krijgen. Door bijvoorbeeld met u te kijken naar de adviezen op de website van het NIBUD. Of u bezoekt één van de andere websites met veel informatie over geldzaken en (hulp bij) schulden.

Thuisadministratie

Voor hulp bij de administratie van uw financiën (geldzaken) kunt u ook terecht bij Sociom, ondersteuning bij thuisadministratie.

Direct hulp bij ontruiming of afsluiting

Kunt u niet meer voldoen aan de betalingen van de vaste lasten zoals huur, energie en water en zijn daarin achterstanden ontstaan?De gemeente wordt in dat geval altijd geïnformeerd dat er een woningontruiming gaat plaatsvinden of dat er afsluiting dreigt van water en/of energie. Is dat het geval dan wordt u direct verwezen naar Verder (voorheen PLANgroep). Hiervan ontvangt u altijd schriftelijke bericht.

Voor ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, een krediet verlenende instelling of het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Eventueel kunt u ook een beroep doen op een voorziening op grond van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz). Deze vraagt u aan bij Werkzaak in Tiel.

Extra informatie

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer:

U kunt bij de volgende instanties schuldhulpverlening aanvragen:

  • VraagWijzer West Maas en Waal
  • het algemeen maatschappelijk werk
  • PLANgroep
  • advocaten
  • curatoren en bewindvoerders
  • notarissen
  • deurwaarders
  • registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Heeft u gevonden wat u zocht?