Wat is het?

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bespreekt een consulent van VraagWijzer met u of u zelf uw probleem (gedeeltelijk) kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Is dat niet of onvoldoende mogelijk dan kan ondersteuning worden verleend in het voeren van uw huishouden. Dat kan op volgende manieren:

  • Huishoudelijk ondersteuning door een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Wij noemen dat zorg in natura. De aanbieder zorgt er dan voor dat u wordt ondersteund in de huishoudelijke werkzaamheden.
  • U regelt het zelf door inhuur van de hulp. U krijgt hiervoor een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd) dat vervolgens door de SVB wordt beheerd.

In de kosten van huishoudelijke ondersteuning bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487 790 790.
    U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Extra informatie

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden met de geleverde zorg neem dan direct contact op met uw aanbieder. Uw aanbieder moet uw klacht in behandeling nemen.

Komt u er samen niet uit neem dan contact op met VraagWijzer.

Heeft u gevonden wat u zocht?