Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Wat is het?

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van uw situatie, welke problemen u ervaart en wat voor u de beste oplossing daarin is. Allereerst bespreekt een consulent van VraagWijzer met u of u zelf uw probleem (gedeeltelijk) kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Ook wordt onderzocht of een algemene voorziening (bijv. een boodschappendienst, klussendienst etc.) voor u toereikend is. Is dat niet of onvoldoende mogelijk dan kan een maatwerkvoorziening worden verleend. Dat kan zijn bijvoorbeeld:

 • huishoudelijke ondersteuning
 • een rolstoel of een aanpassing daaraan
 • een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • een vervoerspas voor de regiotaxi (collectief vervoer)
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • opvang
 • beschermd wonen.

De voorziening kan worden geleverd in de vorm van zorg in natura. Dat houdt in dat een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft de voorziening levert.

U kunt er ook voor kiezen de voorziening zelf te regelen. In dat geval krijgt u dan een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd). Bijvoorbeeld in het geval van huishoudelijke ondersteuning wordt dat budget beheerd door de SVB.

Afhankelijk van de voorziening kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het CAK bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

 • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487 790 790.
  U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
 • U maakt daarbij melding van uw probleem.
 • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
 • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
 • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente een oplossing voor uw probleem moet bieden).

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?