Hoera! Met de oprichting van de nieuwe zwerfafvalbrigade in Boven-Leeuwen, is nu in elk dorp in de gemeente West Maas en Waal een zwerfafvalbrigade actief. Deze mijlpaal werd afgelopen woensdag gevierd op een bijeenkomst in het gemeentehuis in Beneden-Leeuwen voor alle vrijwilligers van de zwerfafvalbrigades. 

Wethouder Frans van Gelder, opende de feestelijke bijeenkomst en stond stil bij het succes van de zwerfafvalbrigades. “Wij zijn blij met jullie als vrijwilliger. Zwerfafval is namelijk een grote ergernis van veel mensen. Jullie inzet is zeer waardevol en zorgt voor een schonere leefomgeving. Vele kleine beetjes kunnen een groot verschil maken.” 
Lambert Romijnders, coördinator van de allereerste zwerfafvalbrigade in Beneden-Leeuwen, gaf een presentatie. Lambert is initiatiefnemer van de zwerfafvalbrigades in West Maas en Waal. Hij beheert ook het depot met alle materialen voor de brigades. Ook was er een  inspirerende presentatie door Dirk Groot van Zwerfinator over zwerfvuil opruimen. Dirk is met zijn dataonderzoek naar de herkomst van zwerfafval zeer vernieuwend bezig. Hij heeft ook gastlessen over zwerfvuil op scholen in West Maas en Waal gegeven. Al met al een geslaagde en inspirerende bijeenkomst!

Zwerfafvalbrigades

Blikjes, tassen, plastic en ander zwerfafval, het is voor veel inwoners een doorn in het oog. Steeds meer mensen zijn daarom actief bezig met het opschonen van de omgeving, alleen of in groepjes. Onder het motto van ‘samen bereik je meer’ zijn Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente West Maas en Waal een paar jaar geleden begonnen met het oprichten van zwerfafvalbrigades. De vrijwilligers van de zwerfafvalbrigades trekken eropuit om zwerfafval in hun dorp en in het buitengebied op te ruimen. 

Een zwerfafvalbrigade is een lokale groep met inwoners, die regelmatig zwerfafval in hun omgeving opruimt. SLG en de gemeente faciliteren hun met hesjes, knijpers en vuilniszakken. Ook worden er afspraken gemaakt over het ophalen van de zakken zwerfafval en is er een handige WhatsApp-groep voor de vrijwilligers.
Het accent bij de zwerfafvalbrigades ligt op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen, iedereen kan het initiatief nemen en je doet alleen mee als je zin en tijd hebt. Zo is er snel resultaat en wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan.  Zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.