Wat is het?

Er zijn afspraken voor de mensen die moeten inburgeren. Die afspraken zijn niet voor iedereen hetzelfde. Voor meer gedetailleerde informatie en uitzonderingen kunt u de website van Inburgeren.nl bekijken.

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren.

Op Inburgeren.nl vindt u meer informatie over inburgeren en wat dat precies inhoudt. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen heeft gehaald.

Op de website van DUO leest u meer over het inburgeringsexamen.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf dan is het de taak van de gemeente om u zo snel mogelijk te laten inburgeren. U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. Meer informatie over deze regels leest u op www.inburgeren.nl.

Let op: Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

Leerpunt in bibliotheek

Het leerpunt in de bibliotheek Beneden-Leeuwen geeft de mogelijkheid aan inwoners binnen de gemeente om hun Nederlands en computervaardigheden te verbeteren.

De lessen bestaan uit:

 • Kennismaken met de computer
 • E-mail en internet
 • Lezen en voorlezen
 • Formulieren invullen
 • Verslagen en briefjes schrijven
 • Goede zinnen schrijven
 • (Werk-)woorden spellen

Met de cursist wordt eerst een persoonlijk leerdoel bepaald. Afhankelijk van wat de cursist wil leren worden bovenstaande modules ingezet. Indien nodig kan een cursist nogmaals 10 weken de lessen op het leerpunt volgen.

Cursus 

 • Waar: Bibliotheek Beneden-Leeuwen (MFA De Rosmolen, Leliestraat 19, 6658 XN Beneden-Leeuwen)
 • Duur: jaarlijks twee keer 20 weken
 • Tijd: 09.00 - 11.00 uur
 • Het Digi-Taalhuis West Maas en Waal is op maandagochtend geopend van 10.45 – 11.45 uur en op woensdagochtend van 09.00 – 12.00 uur
 • Maximaal aantal deelnemers: 15
 • Aanmelden via het Digi-Taalhuis West Maas en Waal
  Leliestraat 19
  6658 XN Beneden-Leeuwen
  06 2312 8794
  taalhuis.westmaasenwaal@bibliotheekrivierenland.nl

Hoe werkt het?

Voor een aantal groepen is inburgeren verplicht.

Vluchteling/asielmigrant

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning?Dan bent u statushouder. Voor u als statushouder geldt het volgende voor inburgeren:

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • Als statushouder krijgt u hulp bij het inburgeren van de gemeente.
 • U krijgt maatschappelijke begeleiding en praktische ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Gezinsmigrant of overige migrant

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u een verblijfsvergunning?Dan bent u gezinsmigrant of overige migrant. Dat bent u bijvoorbeeld als u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner. Of als u naar Nederland bent gekomen voor uw werk als geestelijk bedienaar. Voor een gezinsmigrant of overige migrant geldt het volgende voor inburgeren:

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. U kunt voor de kosten ook een lening afsluiten bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl.

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook.Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Niet inburgeren

Bekijk op de website van de IND wanneer u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Hoelang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Hebt u het inburgeringsexamen gehaald? 

Dan stuurt DUO uw diploma per aangetekende post naar u op.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Heeft u gevonden wat u zocht?