Containers voor incontinentiemateriaal en luiers verdwijnen

In de laatste week van 2020 zijn de containers voor incontinentiemateriaal en babyluiers in alle dorpen weggehaald. Vanaf dat moment moet u al dit materiaal bij het restafval doen. Voor onze inwoners met incontinentiemateriaal hebben we vanaf 1 januari 2021 een financiële regeling. Deze regeling geldt niet voor het gebruik van babyluiers.

Financiële regeling voor inwoners met incontinentiemateriaal

Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal? U kunt dan vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor een regeling.
De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U bent ingeschreven als inwoner in onze gemeente.
  • U woont zelfstandig.
  • U gebruikt incontinentiemateriaal en kunt dit aantonen door een (kopie van) pakbon, aankoop-, afhaalbewijs op uw naam, een verklaring van de huisarts, een bewijsstuk van uw zorgverzekeraar of een foto van het pakket waarin het incontinentiemateriaal wordt bezorgd (via de post of pakketdienst) inclusief de adressticker en tenaamstelling die op het pakket zit .
  • Het bewijsmateriaal moet gaan over het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. In dit geval dus 2021.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan krijgt u van ons €125,- per jaar. Dit is gebaseerd op 2 extra inworpen per week in de restafvalcontainer.

Aanvragen van de financiële regeling

Wilt u in aanmerking komen voor de regeling? Vul dan het aanvraagformulier in.
U kunt met terugwerkende kracht deze regeling aanvragen over het jaar 2021. Als u maar de bewijzen van gebruik heeft op datum.

Er zijn twee manieren om de regeling aan te vragen:

  • digitaal, met gebruik van uw DigiD
  • op papier, met een uit te printen formulier.
    Dit formulier vult u digitaal in. Daarna print u het uit, zet u uw handtekening(en) en stuurt u het op naar de gemeente.

Let op:

  • Wanneer u voor uzelf de regeling aanvraagt, dan kunt u beide formulieren gebruiken.
  • Wanneer u voor iemand anders de regeling aanvraagt, dan moet u de printversie van het formulier gebruiken. Wij hebben dan namelijk van u beiden een handtekening nodig.

Digitale aanvraag regeling

Aanvraag regeling (printversie)

Bel gerust als u vragen heeft

Vindt u het invullen van het formulier moeilijk? Of heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via 14 0487 of info@westmaasenwaal.nl.
Wij helpen u graag.

Babyluiers voortaan bij het restafval

De afgelopen 1,5 jaar konden babyluiers ook in de containers voor incontinentiemateriaal. Dit was een mooi voordeel voor de groep mensen die hiervan gebruik maakte. Vanaf 1 januari 2021 moeten babyluiers gewoon bij het restafval. Dit gebeurt in alle gemeenten die samenwerken met Avri.

Luiers en incontinentiemateriaal worden niet apart verwerkt

We stoppen met het apart inzamelen van dit materiaal omdat het nog steeds niet duurzaam wordt verwerkt, maar als restafval. Toen we begonnen met deze pilot, was de verwachting dat dit materiaal op korte termijn op een milieuvriendelijke manier verwerkt kon worden. ARN heeft op dit moment onvoldoende capaciteit voor duurzame verwerking. Zijn zijn bezig met het realiseren van extra capaciteit. Op zijn vroegst komt deze extra capaciteit beschikbaar in de tweede helft van 2021.
Het kost momenteel te veel geld om dit materiaal apart op te halen én vervolgens toch als restafval te moeten verwerken.

In de loop van 2021 nemen we een besluit over het duurzaam verwerken van luiers en incontinentiemateriaal vanaf 2022.

Heeft u gevonden wat u zocht?