Regeling incontinentiemateriaal

Voor onze inwoners met incontinentiemateriaal hebben wij een financiële regeling. U leest op deze pagina wat de regeling inhoudt en hoe u deze aanvraagt. In 2023 kunt u deze voor het laatst aanvragen. Daarna vervalt deze.

De regeling geldt niet voor het gebruik van babyluiers. Babyluiers moeten in 2023 nog bij het restafval.

Per 1 januari 2024 speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal

Begin 2023 nam de gemeenteraad het besluit om per 1 januari 2024 (weer) te starten met het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Hiervoor gaan we op verschillende plekken in de gemeente containers plaatsen.

Daarom stopt per 1 januari 2024 de financiële regeling incontinentiemateriaal. Dit wil zeggen dat u dan geen vergoeding meer krijgt. U kunt vanaf dat moment uw incontinentiemateriaal naar een van de containers (laten) brengen.

In december informeren wij u hierover via sociale media en de Maas&Waler.

Financiële regeling voor inwoners met incontinentiemateriaal

Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal? U kunt dan vanaf 1 januari 2023 in aanmerking komen voor deze regeling.
De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U bent ingeschreven als inwoner in onze gemeente.
  • U woont zelfstandig.
  • U gebruikt incontinentiemateriaal en kunt dit aantonen door een (kopie van) pakbon, aankoop-, afhaalbewijs op uw naam, een verklaring van de huisarts, een bewijsstuk van uw zorgverzekeraar of een foto van de inhoud van het pakket waarin het incontinentiemateriaal wordt bezorgd (via de post of pakketdienst) inclusief de adressticker en tenaamstelling die op het pakket zit.
  • Het bewijsmateriaal moet gaan over het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. In dit geval dus 2023.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan krijgt u van ons over het hele jaar 2023 €104,-. Dit is gebaseerd op 2 extra inworpen per week in de restafvalcontainer.

Aanvragen van de financiële regeling 

Wilt u in aanmerking komen voor de regeling? Vul dan het aanvraagformulier in.
Wanneer u deze regeling in 2022 ontving, krijgt u automatisch vóór 1 april de vergoeding van € 104,-.
De aanvraag over 2023 moet uiterlijk 1 december 2023 bij ons binnen zijn.
U kunt deze regeling niet meer aanvragen over het jaar 2021 en 2022.

Er zijn twee manieren om de regeling aan te vragen:

  • digitaal, met gebruik van uw DigiD
  • op papier, met een uit te printen formulier.
    Dit formulier vult u digitaal in. Daarna print u het uit, zet u uw handtekening(en) en stuurt u het op naar de gemeente.

Let op:

  • Wanneer u voor uzelf de regeling aanvraagt, dan kunt u beide formulieren gebruiken.
  • Wanneer u voor iemand anders de regeling aanvraagt, dan moet u de printversie van het formulier gebruiken. Wij hebben dan namelijk van u beiden een handtekening nodig.

DigiD linkDigitale aanvraag regeling

Aanvraag regeling (printversie)

Afmelden

Verandert uw situatie? Denk hierbij aan verhuizen naar een andere gemeente of niet meer zelfstandig wonen. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Doorgeven kan via 14 0487 of via info@westmaasenwaal.nl.

Bel gerust als u vragen heeft

Vindt u het invullen van het formulier moeilijk? Of heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via 14 0487 of info@westmaasenwaal.nl. Wij helpen u graag.

Heeft u gevonden wat u zocht?