Containers voor incontinentiemateriaal en luiers verdwijnen

Wij hebben sinds januari 2021 geen containers meer voor incontinentiemateriaal en babyluiers. Dat materiaal moet u nu  bij het restafval doen. Voor onze inwoners met incontinentiemateriaal hebben we sinds 1 januari 2021 een financiële regeling. Deze regeling geldt niet voor het gebruik van babyluiers.
U leest op deze pagina wat de regeling inhoudt en hoe u deze aanvraagt.

Besluit gemeenteraad

Medio 2021 hebben wij besloten om de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal met minimaal een jaar uit te stellen, dus tot 2023. Reden is dat de kosten (lees: tarief afvalstoffenheffing) voor de huishoudens in onze gemeente anders te hoog worden. In de loop van 2022 beoordelen we een en ander opnieuw.

Financiële regeling voor inwoners met incontinentiemateriaal

Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal? U kunt dan vanaf 1 januari 2022 in aanmerking komen voor deze regeling.
De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U bent ingeschreven als inwoner in onze gemeente.
  • U woont zelfstandig.
  • U gebruikt incontinentiemateriaal en kunt dit aantonen door een (kopie van) pakbon, aankoop-, afhaalbewijs op uw naam, een verklaring van de huisarts, een bewijsstuk van uw zorgverzekeraar of een foto van het pakket waarin het incontinentiemateriaal wordt bezorgd (via de post of pakketdienst) inclusief de adressticker en tenaamstelling die op het pakket zit.
  • Het bewijsmateriaal moet gaan over het jaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. In dit geval dus 2022.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan krijgt u van ons over het hele jaar 2022 €104,-. Dit is gebaseerd op 2 extra inworpen per week in de restafvalcontainer. In 2021 was dit €125,-.

Aanvragen van de financiële regeling 

Wilt u in aanmerking komen voor de regeling? Vul dan het aanvraagformulier in.
Wanneer u deze regeling in 2021 ontving, krijgt u automatisch vóór 1 april de vergoeding van € 104,-. 
De aanvraag over 2022 moet uiterlijk 1 december 2022 bij ons binnen zijn.
U kunt deze regeling niet meer aanvragen over het jaar 2021.

Er zijn twee manieren om de regeling aan te vragen:

  • digitaal, met gebruik van uw DigiD
  • op papier, met een uit te printen formulier.
    Dit formulier vult u digitaal in. Daarna print u het uit, zet u uw handtekening(en) en stuurt u het op naar de gemeente.

Let op:

  • Wanneer u voor uzelf de regeling aanvraagt, dan kunt u beide formulieren gebruiken.
  • Wanneer u voor iemand anders de regeling aanvraagt, dan moet u de printversie van het formulier gebruiken. Wij hebben dan namelijk van u beiden een handtekening nodig.

DigiD linkDigitale aanvraag regeling

Aanvraag regeling (printversie)

Afmelden

Verandert uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Denk hierbij aan verhuizen naar een andere gemeente of niet meer zelfstandig wonen. Afmelden kan via 14 0487 of via info@westmaasenwaal.nl.

Bel gerust als u vragen heeft

Vindt u het invullen van het formulier moeilijk? Of heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via 14 0487 of info@westmaasenwaal.nl. Wij helpen u graag.

Heeft u gevonden wat u zocht?