Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die in een periode van 48 maanden tenminste 36 maanden zijn aangewezen op een laag inkomen. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Uitbetaling

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw situatie. De toeslag wordt eenmaal per jaar op aanvraag uitbetaald. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • u hebt langdurig een laag inkomen
 • uw vermogen is niet hoger dan de geldende vermogensvrijlating in de Participatiewet
 • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
 • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen

Wat moet ik doen?

U heeft al eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen:

 • Zijn er 12 maanden voorbij, sinds u de individuele inkomenstoeslag heeft aangevraagd en is uw situatie niet veranderd? Dan kunt u een nieuwe aanvraag doen.
 • Zijn er nog geen 12 maanden voorbij? Wacht dan met aanvragen tot deze 12 maanden wél voorbij zijn. Individuele inkomenstoeslag kunt u eenmaal per 12 maanden krijgen.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met:

VraagWijzer West Maas en Waal

Openingstijden:

 • maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
 • vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

De individuele inkomenstoeslag kunt u aanvragen bij Werkzaak Rivierenland 

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 -10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl

Op de website van Werkzaak Rivierenland vindt u meer informatie over individuele inkomenstoeslag en het aanvraagformulier.

Extra informatie

De individuele inkomenstoeslag is niet alleen afhankelijk van de gezins- of huishoudenssituatie. Het bedrag is ook een percentage van de bijstandsnorm, waardoor het bedrag ieder jaar kan wijzigen. Hieronder staat de tekst zoals die in de Verordening Individuele Inkomenstoeslag staat:

Artikel 4. Hoogte van de individuele inkomenstoeslag

 1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:
  1. voor een alleenstaande 40% van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 21 onder a Participatiewet geldend per 1 januari;
  2. voor een alleenstaande ouder 40% van de van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 21 onder b Participatiewet geldend per 1 januari;
  3. voor gehuwden 40% van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 21 onder b Participatiewet geldend per 1 januari;
 2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
 3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.
 4. De bedragen worden naar boven afgerond in euro´s.

Heeft u gevonden wat u zocht?