Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die in een periode van 48 maanden tenminste 36 maanden zijn aangewezen op een laag inkomen. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Uitbetaling

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw situatie. De toeslag wordt eenmaal per jaar op aanvraag uitbetaald. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • u hebt langdurig een laag inkomen
  • uw vermogen is niet hoger dan de geldende vermogensvrijlating in de Participatiewet
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen

Wat moet ik doen?

Bent u bekend bij Werkzaak Rivierenland, omdat u tenminste 36 maanden bent aangewezen op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering voor levensonderhoud, dan ontvangt u automatisch een vragenformulier.

Bent u niet bekend bij Werkzaak Rivierenland of heeft u daar korter dan 36 maanden een uitkering, dan kunt u een aanvraag indienen bij VraagWijzer. 

Wat moet ik meenemen?

Op het door u in te sturen aanvraagformulier is aangegeven welke bewijsstukken er nodig zijn. Deze stuurt u mee met het door u ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar VraagWijzer.

Heeft u gevonden wat u zocht?