Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

Wat is het?

Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

 • Uw adres en uw handtekening
 • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
 • Zo precies mogelijke beschrijving welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoelang u deze informatie wilt hergebruiken
 • Hoe u de informatie wilt ontvangen

U doet uw Who-verzoek per brief of per mail.

 • Stuur uw brief naar
  Gemeente West Maas en Waal
  Postbus 1
  6658 ZG Beneden-Leeuwen.
 • Mail uw verzoek naar info@westmaasenwaal.nl

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bij de gemeente bezwaar maken.
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?